İçeriğe atla

Kur'an/Mürselât Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane

1 Kasem olsun o urf için gönderilenlere. 2 Derken büküp devirenlere. 3 Ve neşrederek yayanlara. 4 Derken seçip ayıranlara. 5 Sonra bir öğüt bırakanlara. 6 Gerek özr için olsun gerek inzar. 7 Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır. 8 Hani o yıldızlar silindiği vakıt. 9 Ve o Sema açıldığı vakıt. 10 Ve o dağlar savurulduğu vakıt. 11 Ve o elçiler miykatlarına irdirildiği vakıt. 12 Onlar hangi güne te'cil edildi? 13 Fasıl gününe. 14 Bildin mi nedir fasıl günü? 15 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 16 Helâk etmedik mi evvelkileri? 17 Sonra arkalarına takacağız geridekileri. 18 Biz öyle yaparız mücrimleri. 19 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 20 Yaratmadık mı sizi bir hakîr sudan? 21 Kılıp da onu bir makarda temkin. 22 Ma'lûm bir kadere değin. 23 Demek ki ölçmüşüz, demek ki biz ne güzel kâdiriz. 24 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 25 Ve kılmadık mı Arzı bir tokat. 26 Gerekse diriler için gerekse emvat. 27 Ve oturdup da onda yumru yumru oturaklı dağlar, sunmadık mı size bir su (tatlı) bir furat. 28 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 29 Haydi boşanın o yalan dediğinize. 30 Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye. 31 Ne gölgelendirir ne alevden korur. 32 Çünkü o, öyle şerareler atacaktır ki her biri bir saray gibi. 33 Sanki sarı sarı hopalar gibi. 34 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 35 Bugün nutukları tutulacağı gündür. 36 İzin de verilmez ki i'tizar ederler. 37 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 38 Bu işte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri. 39 Varsa bir fenniniz atlatın beni. 40 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 41 Şübhesiz ki (korunan) müttakîler gölgelerde, kaynaklarda. 42 Ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler. 43 Yeyin, için âfiyet olsun işlediğiniz amellere mukabil. 44 İşte biz muhsinleri böyle karşılarız. 45 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 46 Yeyin, zevk edin biraz, çünkü mücrimlersiniz. 47 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 48 Yerler, içerler de rükû' edin denildiği zaman onlara, rükû' etmezler. 49 Vay haline o gün yalan diyenlerin. 50 Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?