Kur'an/Müddessir Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1Ey bürünen (Müddessir)! 2Kalk artık inzar et. 3Ve rabbını artık büyükle. 4Ve elbiseni artık temizle. 5Ve o pislikleri artık def' eyle. 6Hem çoksunarak menn etme. 7Ve rabbın için sabr eyle. 8Çünkü o boru öttürüldü mü bir. 9O işte o gün pek zorlu gündür. 10Kâfirlere hiç kolay değildir. 11Bırak bana o herifi ki yarattım da temtek. 12Hem uzun boylu mal verdim. 13Hem göz önünde oğullar. 14Hem kendisine bir döşeyip döşedim. 15Sonra da tama' eder ki daha artırayım. 16Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize bir anud kesildi. 17Ben onu dimdik sarpa sardıracağım. 18Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti. 19Kahrolası nasıl biçti. 20Sonra kahr olası nasıl biçti. 21Sonra baktı. 22Sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı. 23Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da. 24Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser. 25Başka değil kavl-i beşer». 26Yaslıyacağım onu Sekare. 27Bilir misin hem ne sekar. 28Ne bakıyye kor ne bırakır. 29Beşere susamış bir susuz. 30Üzerinde on dokuz. 31Hem biz o ateşin muhafızlarını hep Melâike yaptık, sayılarını da ancak küfr edenler için bir fitne kıldık ki kitab verilmiş olanlar yakîn edinsin ve iyman edenlere iyman artırsın, kitab verilenler ve mü'minler şübhelenmesin, kalblerinde bir maraz bulunanlarla kâfirler de desin: Allah bununla meselâ ne murad etmiş? İşte böyle Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir ve rabbının ordularını ancak kendisi bilir ve o ancak bir öğüttür düşünmek için beşer. 32Hayır hayır o Kamere. 33Ve döndüğü dem o geceye. 34Ve açtığı sıra o sabaha kasem olsun ki. 35her halde büyüklerin biridir o Sekar. 36Kocundurmak için beşeri. 37İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak istiyen kimseleri. 38Her nefis kazancına bağlıdır. 39Ancak ashab-ı yemîn. 40Cennetlerdedir, soruşdururlar. 41Mücrimlerden. 42Nedir, diye: sizi sekare sokan? 43Derler: biz namaz kılanlardan değildik. 44Ve fukaraya yemek yedirmezdik. 45Batakçılarla dalar giderdik. 46Ve ceza gününe yalan derdik. 47Tâ gelinciye kadar bize o yakîn. 48Fakat fâide vermez o vakıt şefaati şefaatçilerin. 49Ya şimdi ne ma'ziretleri var o öğüdden yüz çevirirlerken. 50Sanki ürkmüş yaban eşekleri. 51Arslandan kaçmaktalar. 52Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor. 53Hayır, doğrusu Âhıretten korkmıyorlar. 54Hayır hayır o muhakkak bir tezkire. 55Dileyen onu tezekkür ede. 56Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de.