Kur'an/Kıyâmet Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevm-i kıyame'ye). 2Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefs-i levvame'ye). 3İnsan sanır mı ki derleyemeyiz kemiklerini? 4Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını. 5Fakat insan ister önünde fücur etmesini. 6Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü. 7Ne vakıt ki o göz şimşek çakar. 8Ve Ay tutulur. 9Ve Güneş ve Ay toplanır. 10Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer). 11Hayır hayır, yok bir siper. 12Rabbınadır ancak o gün karar. 13Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar. 14Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir. 15Dökse de ortaya ma'ziretlerini. 16Depretme ona dilini ivedinden onu. 17Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı. 18Biz okuduk mu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı. 19Sonra bize aiddir yine onun beyanı. 20Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz. 21Ve Âhıreti bırakıyorsunuz. 22Nice yüzler o gün ışılar parlar. 23Rabbına nâzır. 24Nice yüzler de o gün ekşir pusarır. 25Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır. 26Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır. 27Ve denilir: kim var bir okuyacak? 28Ve sezer o dem temamelfirak. 29Ve dolaşır el ayak, bacağa bacak. 30Rabbınadır o gün yalnız mesak. 31Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı. 32Ve lâkin yalan dedi ve döndü. 33Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti. 34Gerektir sana o belâ gerek. 35Evet, gerektir sana o belâ gerek. 36Sanır mı insan muhmel bırakıla. 37Değil miydi bir nutfe dökülen menîden? 38Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de. 39Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi. 40O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?