Kur'an/Kıyâmet Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevm-i kıyame'ye). 2 Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefs-i levvame'ye). 3 İnsan sanır mı ki derleyemeyiz kemiklerini? 4 Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını. 5 Fakat insan ister önünde fücur etmesini. 6 Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü. 7 Ne vakıt ki o göz şimşek çakar. 8 Ve Ay tutulur. 9 Ve Güneş ve Ay toplanır. 10 Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer). 11 Hayır hayır, yok bir siper. 12 Rabbınadır ancak o gün karar. 13 Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar. 14 Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir. 15 Dökse de ortaya ma'ziretlerini. 16 Depretme ona dilini ivedinden onu. 17 Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı. 18 Biz okuduk mu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı. 19 Sonra bize aiddir yine onun beyanı. 20 Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz. 21 Ve Âhıreti bırakıyorsunuz. 22 Nice yüzler o gün ışılar parlar. 23 Rabbına nâzır. 24 Nice yüzler de o gün ekşir pusarır. 25 Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır. 26 Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır. 27 Ve denilir: kim var bir okuyacak? 28 Ve sezer o dem temamelfirak. 29 Ve dolaşır el ayak, bacağa bacak. 30 Rabbınadır o gün yalnız mesak. 31 Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı. 32 Ve lâkin yalan dedi ve döndü. 33 Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti. 34 Gerektir sana o belâ gerek. 35 Evet, gerektir sana o belâ gerek. 36 Sanır mı insan muhmel bırakıla. 37 Değil miydi bir nutfe dökülen menîden? 38 Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de. 39 Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi. 40 O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?