Görsel Retorik Paradigması

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

GÖRSEL RETORİK PARADİGMASI

VISUAL RHETORIC PARADIGM

 


ÖZET

Araştırmanın amacı; görsel retoriği, paradigma kapsamında; tanımlamalar, varsayımlar ve değerlendirme yöntemleriyle analiz etmektir. Araştırmada, nitel araştırma tekniklerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında; önce görsel retoriğin ortaya çıkış süreci ve tanımlanmasına yer verilmiş, daha sonra görsel retorik içeren tasarımlarda imge ve sembol kullanımının etkinliği; sunulan hedef kitlenin psikolojik, kültürel ve sosyal yapısı bağlamında analiz edilmiştir. Tasarımların yaratılması ve savunulmasının yanı sıra görsel iletişimcilerin de görsel mesajları görsel retorik olarak analiz etmesi ve değerlendirmesinin enformasyon toplumu için önemi vurgulanmıştır. Araştırmada, görsel retoriğin çağdaş yaklaşımlarına öncülük eden S. Foss ve Foss’un şemasına yeni bir boyut ekleyen V. Peterson’un değerlendirme önerilerine yer verilmiştir. Bu kapsam dahilinde; sunulan hedef kitleye yeni bir düşünme tavrı önermeyi amaçlayan görsel retorik paradigmasında, görsel retorik mesajın doğru iletilmesinin yanında hangi kriterlerle değerlendirilebileceğinin de oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görsel retorik, paradigma, imge, sembol.


KAYNAKÇA

Aristoteles. (2006). Retorik. (Çev., Mehmet H. Doğan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Barthes, R. (2014). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. (Çev., Ayşenaz Koş, Ömer Albayrak), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berger, J. (2003). Görme Biçimleri. (Çev., Yurdanur Salman). İstanbul: Metis Yayınları.

Bulmer, S. & Oliver, M. B. (2006). Visual Rhetoric and Global Advertising Imagery. Journal of Marketing Communications, 12(1), 49-61.

Durgee, J. F. (2003). Visual Rhetoric in New Product Design. Advances in Consumer Research. Volume 30, Punam Annad Keller& Dennis W. Rook, Valdosta (Ed.), GA: Assocation for Consumer Research. pp. 367-372.

Ehninger, D. (1968). On Systems of Rhetoric. Gerard Hauser (Ed). Philosophy & Rhetoric. Published by: Penn State University Press.

Ehses, H. & Lupton, E. (1988). Rhetorical handbook: An illustrated manual for graphic designers. Design Papers. 5,1-39.

Foss, K. S. (2004). IV: Visual Rethoric. Smith K, Moriarty S, Barbatsis G & Kenney K (Ed). Theory of Visual Rhetoric Handbook of Visual Communication. Theory, Method and Media. New YorkLondon. pp.141-153.

Hill, C. A. (2004). The Psychology Of Rhetorical Images. Hill Charles A. & Helmers, M (Ed). Defining

Visual Rhetorics. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. New York-London. pp.25- 40.

Meyer, M. (2009). Retorik. (Çev., İsmail Yerguz). Ankara: Dost Yayınları.

Peterson, V. V. (2001). The rhetorical criticism of visual elements: An alternative to Foss's Schema. Southern Communication Journal. 67(1),19-32.

Tom, G. & Eves, A. (1999). The use of rhetoricaldevices in advertising. Journal of Advertising Research, xxv(3 Fall),39-43.

Yenawine, P. (1997). Thoughts on visual literacy. In J. Flood, S. B. Heath, & D. Lapp (Ed.), Handbook of research on teaching literacy through the communicative and visual arts. pp. 845–847.