Yalova havalisindeki Ermeni eşkıyalara karşı gerekli tedbirlerin alınması isteği

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiye Müdîriyeti
5541
Şifre
Mahrem ve Müsta´celdir
Hüdâvendigâr Vilâyetine

Yalova havâlîsindeki Ermeni eşkıyâsının iş´ârınıza rağmen kesretli ve şâyân ı ehemmiyet bir [dere]cede olduğu mevsûkan istihbâr olundu. *câb eden tedâbîrin bi'l-etrâf ittihâzıyla bunların serî´an istîsâlleri kat´iyyen muktezîdir. İzmit Mutasarrıflığı'na da teblîğât ı lâzime îfâ olundu. Ta´kîbât ve sâir husûsâtda vilâyet, livâ hudûdu nazar ı dikkate alınmayarak tevhîd i fa´âliyet olunması ve tahkîkâtın bi'z-zât idâresi için inde'l-îcâb merkezden hareket edilmesi.

24 Ağustos 1331
Nâzır