Çeteler halinde Müslüman köylerine saldıran ve jandarmaları öldüren Ermenilerin yakalanması

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyeti
Umûmî :
Husûsî :
118
Şifre
İzmit Mutasarrıflığına

İzmit*dâhilinde ba‘zı mahallerde Ermenilerin çeteler teşkîl ederek kurâ-yı İslâmiyeye tecâvüz ve İslâm ahâliden ve jandarmalardan* ba‘zılarını itlâf eyledikleri haber veriliyor. Hakîkât-i hâlin ve eğer tecâvüzât vâkı‘ ise çetelerin ta‘kîbleriyle* netîcenin inbâsı ve günü gününe son iki aylık vakâyi‘î mübeyyen bir rapor tanzîm ve irsâli.

Fî 19 Kânûn-ı Evvel, sene [1]331
Nâzır
İmza