Sivas Katliamı'nda Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi'nde yazılmış tutanak

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

6.7. 1993 günü saat 13.30'da Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi binasına gelinerek incelemeler yapılmıştır.

  1. İstasyon Caddesi yönündeki, Kongre Binası önünde bulunan Atatürk Büstü'nün yer aldığı dört sütunlu kaidenin yerinde olduğu, kaide üzerinde büyük vidalarla taşa tutturulan bağlantının yerinde durduğu, Atatürk Büstü'nün ise boyun kısmını kaideye bağlayan yerinden tahrip edilerek koparıldığı, büstün Müze Müdürlüğü'nce bina içinde koruma altında tutulduğu, tesbit edilmiştir.
  2. Kongre Binası, Doğu ve Güney yönünde bulunan pencere camlarından 71 adedinin taşlarla kırıldığı tespit edilmiştir.

İş bu tutanak aşağıda imzaları bulunanlar tarafından tespit ve tanzim edilmiştir. 6.7.1993, Saat: 13.30.

Mesut ŞENOL
Vali Yardımcısı
(İmza)
Hikmet DENİZLİ
Müze Müdürü
(İmza)
B. Şahin TÜTÜNCÜ
Vali Yardımcısı
(İmza)


Hakkı BASKIN
Mimar
Bayındır. ve İsk.Müd.
(İmza)
 
Kaynak: Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası. 2. bs, Ankara Barosu Yayınları, 2009. s. 54
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.