Sayfa:Sivas Katliamına ilişkin meclis araştırması.pdf/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
— 3 —
Kamer Genç
Tunceli
Şahin Ulusoy
Tokat
Abuzer Tanrıverdi
Adıyaman

Mehmet Gülcegün
Mardin
Cemalettin Gürbüz
Amasya
Ural Köklü
Uşak Azimet Köylüoğlu
Sivas
Bahattin Alagöz
Gaziantep
Atilla Mutman
İzmir
Mehmet Dönen
Hatay
Timurçin Savaş
Adana
Erdal Koyuncu
Siirt
Fahri Gündüz
Uşak

Ali Uyar
Hatay
Mehmet Kerimoğlu
Ankara
Muzaffer Arıcan
Mardin

ibrahim Gürsoy
İstanbul
Sabri Yavuz
Kırşehir
Sinan Yerlikaya
Tunceli

Mustafa Yılmaz
Gaziantep
Cemal Şahin
Çorum
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Mustafa Yılmaz
Malatya
Güler İleri
Tokat
Mehmet Adnan Ekmen
Batman
Ender Karagül
Uşak
Ali İbrahim Tutu
ErzincanTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


  2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olaylar milletimizi derinden üzmüştür. Mil­letçe bir daha karşılaşmamayı temenni ettiğimiz bu müessif olayların sebep, saik ve sorumlula­rı ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması amacıyla İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz .

Turhan Tayan

DYP Grup Bşk. V.
Aydın Güven Gürkan
SHP Grup Bşk. V.
Ülkü Güney
ANAP Grup Bşk. V.
Şevket Kazan
RP Grup Bşk. V.
Uluç Gürkan
CHP Grup Bşk. V.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


  Egemen sınıflar tarih boyunca mezhepsel çelişkiler yaratarak, halkı alevi-sunni diye ayı­rarak çatışmalar çıkarmaya çalışmışlardır. Pir Sultan Abdal'ı Sivas caddelerinde astıran Sivas Valisi Hızır Paşa zihniyeti her zaman olmuştur. Osmanlı Tarihi boyunca onlarca alevi katliamı olmuştur. Kuyucu Murat Paşa, onbinlerce alevi vatandaşı sağ sağ kuyulara doldurup öldürdü­ğü için "Kuyucu" lakabını almıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 369)