Sayfa:Sivas Katliamına ilişkin meclis araştırması.pdf/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
-2-
Ali Dinçer
Ankara
Algan Hacaloğlu
İstanbul
Zeki Nacitarhan
Kars
îrfan Gürpınar
Kırklareli
Hasan Akyol
Bartın

Coşkun Gökalp
Kırşehir
Faik Altun
Antalya
Haydar Oymak
Amasya

Veli Aksoy
İzmir

H. Uluç Gürkan
Ankara
Fuat Çay
Hatay
Mehmet Sevigen
İstanbul
M. îstemihan Talay
İçel
Mustafa Doğan
Gaziantep
Adnan Keskin
Denizli
Atilla Hun
Kars
İbrahim özdiş
Adana
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


  Sivas İlimizde halk edebiyatımızın büyük ozanlarından Pir Sultan Abdal için düzenlenen şenliklere katılan ülkemizin değerli yazarlarının, ozanlarının, çeşitli dallardaki sanatkârlarının ve birçok yurttaşımızın Türkiye'yi kapkara bir rejime sürüklemek ve Cumhuriyetin getirdiği laik, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yönetim biçimini değiştirmek isteyen güç­lerce hunhar bir biçimde öldürülmüş ya da yaralanmış olması Cumhuriyet tarihimizin en va­him olaylarından biridir.
  Devletimizin temel rejimini çok yakından ilgilendiren bu ve buna benzer olayların bir da­ha olmaması, bu olayları tertipleyenlerin hak ettikleri cezalara en seri şekilde çarptırılmaları ve yeni olayları tertiplemelerine meydan verilmemesi, konuya Türkiye Büyük Millet Meclisinin el koyması ve olayın bütün boyutlarının araştırılması ve hiçbir kimsenin de kayırılmamasının sağlanması zorunlu görülmektedir. Olay günü ayrıca Atatürk anıtına da saldırılarda bulunulmuş ve Pir Sultan Abdal heykeli iddiaya göre Ankara'dan verilen emirle sökülmüştür.
  Bu itibarla olayın bütün boyutlarıyla incelenmesini, Cumhuriyet rejiminin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerden arındırılarak korunmasını, olayda zarar gören yurttaşlarımızın mad­dî zararlarının tespit edilerek karşılanmasını, olaya sebebiyet veren kişi ve odaklarla ihmali bu­lunanların tespitinin sağlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
  Saygılarımızla.

5.7.1993

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 369)