Sağduyu Tanrısızlığın İlmihali/Mucizelerle İlgili Karar Verme Tarzı Konusunda, Pascal'ın Görüşünün Reddi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Tanrısallıklarını mucizeler üzerine bina eden ve bu şekilde bizi doğrudan doğruya kuşkulanmaya özendiren bazı dinler hakkında ne diyeceğiz? Hıristiyanların, içinde, Allah'ın yürekleri katılaştırmakla, yok etmek istediklerinin gözlerini kör etmekle övündüğü, bu Allah'ın kötü ruhlara ve büyücülere kendi hizmetkârlarının yaptığı kadar büyük mucizeler yapma iznini verdiği, deccalın imanı esfiyayı (ermişleri) bile sarsacak kerametler gösterebileceği haberinin verildiği bu kutsal kitaplarındaki gizli kapaklı mucizelere nasıl inanılır? Bu bir kez kabul edilince, Allah'ın bizi uyarmak mı, yoksa tuzağa düşürmek mi istediği hangi belirtilerden anlaşılabilir? Gördüğümüz olağanüstü şeylerin Allah'tan mı, ya da şeytandan mı geldiği nasıl fark edilmeli? Pascal, bizi güçlükten kurtarmak için, çok ağırbaşlı olarak, "İnanış hakkında mucizelerle, mucizeler hakkında inanışla hüküm verilmelidir; inanışlar mucizeleri, mucizeler inanışları fark ve temyiz eder" diyor. Gülünç bir kargaşa çemberi varsa, kuşkusuz Hıristiyanlık dininin en büyük savunucularından birinin bu dilber akıl yürütmesindendir. Dünyada hangi din vardır ki, en güzel inanışa sahip olmakla övünmesin ve bu inanışları doğrulamak için bir sürü mucizeler söylemesin?

Bir mucize, kanıtlanmış bir gerçeğin açıklığını yok etmeye elverişli midir? Bir adam, bütün hastaları iyileştirmek, bütün topalları düzeltmek, bir şehrin bütün ölülerini diriltmek, gökyüzüne yükselmek, güneşin ve ayın hareketini durdurmak sırrına sahip olan bir adam, bunun delaletiyle iki kere ikinin asla dört etmediğine, birin üç olduğuna, üçün ancak bir olduğuna, genişliği ve görkemiyle evreni dolduran bir Allah'ın bir Yahudi'nin vücuduna girdiğine, "sonsuz"un bir ölümlü insan gibi ölebildiğine; değişmez, her şeyi görüp anlayan, bilgin ve zeki olduğu söylenen bir Allah'ın dini hakkında bakışını değiştirebilmiş ve kendi eserini yeni bir vahiy ve ib'as (gönderme) ile düzeltmek zorunda kalabilmiş olmasına beni inandırabilir mi?