Ruslara öncelik eden Ermenilerin Türklerin geri çekildiği mahallelerde katliam yaptıkları

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Dâhiliye Nezâreti Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti

Trabzon Vilâyeti'nden mevrûd fî 4/5 Şubat sene [1]331 târîhli telgraf-nâme sûretidir.

Ruslara pîş-dârlık eden Ermenilerin askerin ric‘at ettiği mahallerde kalan zükûr ve inâs ahâlî ile mecrûhînimizi şehit etmekte oldukları mevsûkan anlaşılmakla ma‘rûzdur.

Vâlî
Cemal Azmi