Bahçecik nahiyesinin Ferhadiye köyünden Hasan ve Şaban'ın evlerinin basıldığı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Ruslara öncelik eden Ermenilerin Türklerin geri çekildiği mahallelerde katliam yaptıkları Bahçecik nahiyesinin Ferhadiye köyünden Hasan ve Şaban'ın evlerinin basıldığı
Anadolu'da Türklere karşı katliamlar
Hafik kazasında öldürülen iki Ermeninin suçsuz olmadığının bildirilmesi
İzmit Sancağı
Mutasarrıflığı
Aded
181
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri

Bağçecik nâhiyesinin Ferhâdiye karyesinden olup Bağçecik ile Sekbân İskelesi vasitatında böcek hânelerde ikâmet etmekde olan Hasan ve Şa‘bân'ın meskenleri evvelki gece tarz ı tekellümlerinden Ermeni oldukları anlaşılan onbeş kişi tarafından basılarak bir çift kara sığır öküzüyle bir buzağı ve bir re’s inek ve bir kebîr kazan ahz ü gasb etdikleri anlaşılmış ve icrâ kılınan tahkîkât ve taharriyât netîcesinde mevâdd ı mesrûka i ma‘rûza Bağçecik'in Kumluk Mahallesi'nden Köknar oğlu Ohannes'in hânesinde bulunarak sened mukâbilinde sâhibine teslîm edildiği ve tahkîkât devâm etmekde bulunmuş olduğu arzolunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü'l emrindir.

Fî 12 Cemâziye'l âhır, sene [1]337 ve Fî 14 Mart, sene [1]335

İzmit Mutasarrıfı
(imza)