Nutuk/3. bölüm/Dahiliye nâzırının memlekete sevk ettiği nasihat heyetleri

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Dahiliye Nâzırı, memlekete birtakım heyetler sevk etmeye kalkıştı. Bunlardan biri de Harbiye Nezareti Sâbık Müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa namında bir zatın riyâsetinde, Mahkeme-i Temyiz azasından İlhami ve Fetva Emini Hasan Efendilerden mürekkeb idi.

Heyet-i Temsiliye’miz murahhası olan Cemal Paşa bundan bizi haberdâr eylememişti. 5 Teşrinisani 1919 tarihli bir şifre ile kendisinden bu heyetin maksad-ı i’zâmını sorduk ve “bilhassa Fetva Emini ile Kâmil Paşa Kabinesi zamanında polis müdürü olan zevâtın böyle bir heyetteki hikmet-i vücûdlarının” anlaşılamadığını zikrettik (Vesika: 189).

Efendiler, Fuat Paşa’nın Ankara’da kolordusunun başında bulunmasını istilzam eden esbâb, tezâhür etmeye başladı. Bu sebeplerin mühimmini dahilde, ahalinin tesmim edilmeye başlanması teşkil ediyordu. Dahilî ve haricî düşmanların müttefik mesâisi, Ali Rıza Paşa Kabinesi zamanında, Ferit Paşa zamanındakinden daha çok fazla muvaffak olmaya başlamıştı.