Nutuk/15. bölüm/Hâkimiyet-i milliyemizi her şeye ve her şeye (!) karşı sıyânet edelim diyen zat

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, her şeye ve her şeye (!) karşı hâkimiyet-i milliyenin sıyâneti tavsiyesinde bulunan zat, Halife’nin iltifatını “lûtf-i ilâhî” telâkki eden zattır!

Bazı gazetelerin, Konya’ya memur Fuat Paşa’nın, 28’de İstanbul’a muvâsalatında onun, Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey ve daha diğer birçok zevât tarafından istikbâl edildiğini ilân eden telgrafnameleri ve Rauf Bey’le Kâzım Karabekir Paşa’nın resimlerini derc ederek Mondros Mütarekesi’ni, Kars’ın istilâsını hatırlatmak için yazdıkları yazıları dahi kâfi derecede nazar-ı dikkati celbe medâr olamadı.