Nutuk/14. bölüm/Osmanlı saltanatının inhidâm ve inkırâz merasiminin son safhası

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Sür’atle kanun lâyihası tespit olundu. Aynı günde Meclis’in ikinci celsesinde okundu. Tayin-i esâmi ile reye vaz’ı teklifine karşı kürsüye çıktım. Dedim ki buna hacet yoktur, memleket ve milletin istiklâlini ebediyen mahfûz kılacak esâsâtı Meclisi Âli’nin, müttefikan kabul edeceğini zannederim (Reye sesleri) yükseldi. Nihayet, Reis, reye koydu ve müttefikan kabul edilmiştir, dedi. Yalnız menfî bir ses işitildi; “Ben muhâlifim!..” Bu seda “söz yok!” sedalarıyla boğuldu. İşte Efendiler; Osmanlı saltanatının, inhidâm ve inkırâz merasiminin son safhası bu suretle cereyân etmiştir.