Kur'an/Naziât Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1O daldırıp nez' edenlere. 2Ve usulcacık çekenlere. 3Ve yüzüp yüzüp gidenlere. 4Derken yarışıp geçenlere. 5Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var). 6O gün ki sarsar râcife. 7Onu velyeder o râdife. 8Yürekler o gün oynar kaygıdan. 9Gözleri kalkmaz saygıdan. 10Diyorlar ki: biz, gerçek döndürülecek miyiz o hufrede. 11Ya ufalanmış kemikler olduğumuz vaktı ha? 12O dediler: o halde husranlı bir dönüş. 13Fakat o zorlu bir kumandadır. 14Bakarsın uyanmışlar hepsi meydandadır. 15Geldi ya sana Musânın kıssası? 16O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuva'da. 17Haydi demişti git Firavne de, çünkü o pek azdı. 18De ki: ister misin temizlenesin? 19Ve rabbına irşad edeyim de seni saygılanasın? 20Vardı ona o büyük mu'cizeyi de gösterdi. 21Fakat o tekzîb etti, ısyan etti. 22Sonra koşarak idbara gitti. 23Derken mahşerini topladı da bağırdı: 24Benim en yüksek rabbınız, dedi. 25Allah da onu tuttu sonuna önüne nekâl olmak üzere tenkîl ediverdi. 26Şübhesiz ki bunda bir ıbret var, saygı duyacaklar için. 27Siz mi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Sema mı? O «Allah» onu bina etti. 28Boyuna irtifa' verdi. Nizamına koydu. 29Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı. 30Ondan sonra da arzı döşedi. 31Ondan suyunu ve mer'asını çıkardı. 32Ve dağlarını oturttu. 33Sizin ve davarlarınızın intifa'ı için. 34Fakat geldiği vakıt o «tâmme-i kübrâ». 35O insanın neye koştuğunu anlıyacağı gün. 36Ve Cahîm hortlatıldığı vakıt, görür kimseler için. 37Artık her kim azgınlık etmiş, 38Dünya hayatı tercih eylemiş ise. 39Muhakkak Cahîmdir onun varacağı. 40Her kim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise. 41Muhakak Cennettir onun varacağı. 42Sana o saattan soruyorlar: ne zaman demir atması? 43Nerde senden onu anlatması? 44Rabbınadır onun müntehası. 45Sen ancak bir münzirisin ondan haşyet duyacakların. 46Onu görecekleri gün onlar, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.