Kur'an/Mutaffifîn Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Veyl o mutaffifîne! 2 Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar. 3 Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakıt ise eksiltirler. 4-5 Zannetmez mi bunlar ki büyük bir gün için ba's olunacaklar? 6 O gün ki nâs rabbül'âlemîn için kıyam edecekler. 7 Hayır hayır. Çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir. 8 Bildin mi siccîn nedir? 9 Terkıym olunmuş bir kitab. 10 Veyl o gün o yalan diyenlere. 11 O dîn gününü tekzîb edenlere. 12 Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder. 13 Karşısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi. 14 Hayır hayır! Fakat onların kazancları kalblerinin üzerine pas bağlamıştır. 15 Hayır hayır! Muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar. 16 Sonra onlar muhakkak Cahîme yaslanacaklar. 17 Sonra da denecek: işte bu, sizin o tekzîb edip durduğunuz. 18 Hayır hayır! Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir. 19 Bildin mi ılliyyîn nedir? 20 Terkıym olunmuş bir kitab. 21 Ki ona mukarrebîn şâhid olurlar. 22 Haberiniz olsun ki ebrar muhakkak bir naîm içindedir. 23 Erîkeler üzerinde nezaret ederler. 24 Yüzlerinde naîmîn revnakını tanırsın. 25 Onlara öyle bir rahîktan sunulur ki mahtum. 26 Hıtamı misk, işte ona imrensin artık imrenenler. 27 Hem mizacı Tesnîmden. 28 Bir çeşme ki mukarrebîn onunla içerler. 29 Evet, o cürm işleyenler iyman edenlere gülüyorlardı. 30 Ve onlara uğradıkları zaman birbirlerine göz kırpıyorlardı. 31 Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı. 32 Ve onları gördükleri vakıt ha, işte bunlar sapıklar diyorlardı. 33 Halbuki üzerlerine gözcü gönderilmemişlerdi. 34 İşte bugün de iyman edenler kâfirlere gülecekler. 35 Erîkeler üzerinde nazar edecekler. 36 Nasıl kâfirler ettiklerinin cezasını buldular mı?