Kur'an/Mutaffifîn Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1Veyl o mutaffifîne! 2Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar. 3Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakıt ise eksiltirler. 4-5Zannetmez mi bunlar ki büyük bir gün için ba's olunacaklar? 6O gün ki nâs rabbül'âlemîn için kıyam edecekler. 7Hayır hayır. Çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir. 8Bildin mi siccîn nedir? 9Terkıym olunmuş bir kitab. 10Veyl o gün o yalan diyenlere. 11O dîn gününü tekzîb edenlere. 12Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder. 13Karşısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi. 14Hayır hayır! Fakat onların kazancları kalblerinin üzerine pas bağlamıştır. 15Hayır hayır! Muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar. 16Sonra onlar muhakkak Cahîme yaslanacaklar. 17Sonra da denecek: işte bu, sizin o tekzîb edip durduğunuz. 18Hayır hayır! Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir. 19Bildin mi ılliyyîn nedir? 20Terkıym olunmuş bir kitab. 21Ki ona mukarrebîn şâhid olurlar. 22Haberiniz olsun ki ebrar muhakkak bir naîm içindedir. 23Erîkeler üzerinde nezaret ederler. 24Yüzlerinde naîmîn revnakını tanırsın. 25Onlara öyle bir rahîktan sunulur ki mahtum. 26Hıtamı misk, işte ona imrensin artık imrenenler. 27Hem mizacı Tesnîmden. 28Bir çeşme ki mukarrebîn onunla içerler. 29Evet, o cürm işleyenler iyman edenlere gülüyorlardı. 30Ve onlara uğradıkları zaman birbirlerine göz kırpıyorlardı. 31Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı. 32Ve onları gördükleri vakıt ha, işte bunlar sapıklar diyorlardı. 33Halbuki üzerlerine gözcü gönderilmemişlerdi. 34İşte bugün de iyman edenler kâfirlere gülecekler. 35Erîkeler üzerinde nazar edecekler. 36Nasıl kâfirler ettiklerinin cezasını buldular mı?