Kur'an/Duhân Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1Hâ, mîm. 2Hem kitabı mübîn hakk için 3Elhak biz onu bir mübârek gecede indirdik, çünkü biz nezîr gönderiyorduk 4Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir 5Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk 6Rabbından bir rahmet olarak, hakikat o, öyle semî' öyle alîmdir 7O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbıdır ehli yakîn olsanız 8Ondan başka Tanrı yoktur, hem diriltir hem öldürür, hem sizin rabbınız hem de evvelki atalarınızın rabbı 9Fakat onlar şekk içinde oynuyorlar 10O halde gözet o Semânın açık bir duman ile geleceği günü 11Ki nâsı saracaktır, bu bir elîm azâbdır 12Rabbenâ! bizden bu azâbı aç, çünkü biz mü'minleriz diyecekler 13Onlara düşünmek, ıbret almak nerede? Kendilerine ap açık anlatan bir Resul geldi de 14Sonra ondan döndüler, öğretilmiş dediler, bir mecnun dediler 15Biz o azâbı biraz biraz açacağız, fakat siz yine döneceksiniz 16Amma o büyük satvetle sıkıvereceğimiz gün her halde biz intikam alacağız 17Celâlım hakkı için onlardan evvel Fir'avnin kavmını fitneye düşürdük, onlara da kerîm bir Resul gelmişti 18Şöyle diye: Allahın kullarını bana teslim edin, çünkü ben size emîn bir Resulüm 19Ve Allaha karşı baş kaldırmayın, çünkü ben size açık bir bürhan ile geliyorum 20Ve haberiniz olsun ki ben sizin beni recminizden rabbım ve rabbınıza sığınmışımdır 21Onun için eğer bana iyman etmezseniz bari benden çekilin 22Sonra rabbına duâ etti: bak bunlar mücrim bir kavim dedi 23Hemen; buyurdu; kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz ta'kıyb olunacaksınız 24Ve denizi açık bırak, çünkü onlar ordu halinde gelip gark olunacaklar 25Neler terketmişlerdi: ne Cennetler, ne kaynaklar, 26ne çiftlikler, ne kerîm makam 27Ve içinde zevk sürdükleri ne ni'met ve refah 28Evet öyle ve hep onları başka bir kavma miras kıldık 29Binnetice ne Gök ağladı üzerlerine ne Yer ne de imhal olundular 30Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık: o ihanetli azâbdan 31Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi 32Ve şanım hakkı için: biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik 33Ve onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir ni'met ile imtihan vardı 34Fakat şu berikiler diyorlar ki: 35ilk ölümümüzden ilerisi yok ve biz yeniden neşrolunacak değiliz 36Haydi getirin babalarımızı doğru iseniz 37Ya onlar mı hayırlı? Yoksa Tübbain kavmı ve onlardan evvelkilermi? Hep onları helâk ettik, çünkü mücrim idiler 38Ve biz o Göklerle Yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık 39İkisini de ancak hak sebebiyle yarattık ve lâkin pek çokları bilmezler 40Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır 41O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar 42Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir 43Şübhesiz o zakkum ağacı 44çok vebal yüklenenin yemeğidir 45Pota gibi karınlarında kaynar 46Hamîm kaynar gibi 47Tutun onu da yaka paça doğru Cehennemin ortasına sürükleyin 48Sonra da başının üstüne hamîm azâbından dökün 49Dat bakalım deyin: çünkü sen azîzdin, kerîmdin 50İşte o sizin şekk ve mücadele edip durduğunuz bu 51Elbette müttekiler emîn bir makamda 52Cennetlerde pınar başlarında 53Sündüs ve istebraktan elbiseler giyerek karşı karşıya 54Evet böyle, hem onları iri gözlü hurîlerle tezvic de etmişizdir 55Orada emniyyetler içinde her türlü yemişi çağırır getirdiler 56İlk ölümden başka ölüm datmazlar. Korumuştur da onları o Cahîm azâbından 57Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm 58Biz onu sâde senin dilinle müyesser kıldık gerek ki iyi düşünsünler 59O halde gözet çünkü onlar gözetiyorlar