İçeriğe atla

Kur'an/Burûc Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane

1 O Semai zatilbüruca. 2 Ve o yevmi mev'uda. 3 Ve şâhide ve meşhûda kasem olsun. 4 Tel'ıyn edildi sahibleri o uhdudun. 5 O çıralı ateşin. 6 O vakıt ki üzerine oturmuştular. 7 Mü'minlere yaptıklarına karşı şâhid de oluyorlardı. 8 Onlardan kızdıkları da yalnız azîz, hamîd olan Allaha iyman etmeleri idi. 9 Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her şey'e şâhiddir. 10 O kimseler ki mü'minîn ve mü'minâta fitne yapmışlar, sonra da tevbe etmemişlerdir muhakkak artık onlara Cehennem azâbı var ve onlara yangın azâbı vardır. 11 O kimseler ki iyman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, muhakkak onlara altından ırmaklar akar Cennetler var, işte o büyük kurtuluşdur. 12 Hakîkat rabbının tutuşu şediddir. 13 Çünkü o hem mübdî hem muîddir. 14 Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud)dur. 15 Arşın sahibi, şanlı (mecîd)dir. 16 Dilediğini yapar (fa'alün limâ yürîd)dir. 17 Geldi ya, sana kıssası o orduların (o cünudun). 18 Fir'avnin ve Semudün. 19 Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde. 20 Halbuki Allah arkalarından kuşatmış. 21 Fakat o şanlı bir Kur'andır. 22 Bir Levh-ı Mahfuz'da.