Dîvânü Lugâti't-Türk/Dizin/N

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
4135 namıja kadının kız kardeşinin kocası, bacanak, I, 446
4136 naru bir taraf,' yan, bir yana, nereye, nere,I, 199, 352; II, 140, 193; III, 223
4137 ne ne, nasıl, (soru anlamıyle) ne· I, 44, 53, 72, 74, 79, 87, 94, 126, 132, 320, 406;II, 287; III, 131, 207, 214, 215, 236, 360, 364
4138 ne Araplar'daki şaşalama, "ma"sı yerine bir edat, III, 214 '
4139 nece (neçe) ne kadar, nice, kaç· I, 49, 63, 332, 384, 458; III, 157, 220
4140 neçük neden, 111^111.I, 79, 392
4141 ne elük nasıl-I, 94 bkz> nelek, nelik, nelük
4142 negü ne anlamına edat·III, 215 bkz> nü nek timsa^1. III, 155
4143 ne kerek ne gerek·I, 392 bkz> nerek
4144 nek yılan ejderha·III, 155
4145 nek yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri, timsah yılı,I, 346;III, 156
4146 nelek niçin.I, 370, 498 bkz> ne elük, nelik, nelük
4147 nelik niçin·III, 385 bkz> ne elük, nelek, nelük
4148 nelük niçin, neden,I, 392;III, 188, 245 bkz> ne el ılk, nelek, nelik
4149 neme ne kadar,III, 38
4150 neme bilmem anlamına bir kelime, "ne" anlamında pekitme edatı·III, 214, 215, 236
4151 neñ nesne, şey, mal· I,II, 12, 13, 14, 15, 31, 34, 50, 53, 84, 98, 126, 140, 143, 145, 147,157, 159, 162, 164, 169, 170, 177, 179, 185, 189,193,196,197,204,227,238,239,241, 245,246, 247, 251, 254. 256, 257, 258, 264, 268. 269, 270, 272, 273, 278, 281, 282, 28
4152 nerek neye, I, 392 bkz> ne kerek
4153 netek nice, nasıl-I, 27, 378, 392;II, 40, 52; III, 15. 123, 366
4154 nıjdag bileği taşı· I, 465
4155 nom millet; şeriat, yasa· III, 137
4156 ne anlamına, "ve" yerine blr edat·III, 215 bkz> negü