Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 186 sayılı kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane

Güvenlik Konseyinin 27 Şubat 1964 tarihli 1098. toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Güvenlik Konseyi,

Kıbrıs'taki mevcut durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit edebileceğini ve barışın korunup kalıcı bir çözüme ulaşılması için ek önlemler acilen alınmadıkça daha da kötüleşebileceğini dikkate alarak,

Tarafların Lefkoşa'da 16 Ağustos 1960 tarihinde imzalanan anlaşmalarla ilgili savlarını göz önünde bulundurarak,

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ilgili hükümleri, özellikle aşağıda bulunan ikinci maddenin dördüncü paragrafından hareketle:

"Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletlerin Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar."

1. Tüm üye devletlere, Birleşmiş Milletler Antlaşması'ndan doğan sorumlulukları gereğince egemen Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki durumu kötüleştirmesi veya uluslararası barışı tehlikeye atması muhtemel herhangi bir eylem veya tehditten kaçınmaları çağrısında bulunur;

2. Hukuk ve düzenin korunması ve yeniden tesisinden sorumlu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kıbrıs'ta şiddet ve kanı durduracak gerekli tüm ek önlemleri almasını talep eder;

3. Kıbrıs'taki cemaatler ve cemaat liderlerine son derece ihtiyatlı davranmaları çağrısında bulunur;

4. Kıbrıs Hükûmeti'nin de izniyle Kıbrıs'ta bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü kurulmasını tavsiye eder. Gücün içeriği ve büyüklüğü, Kıbrıs Hükûmeti, Yunanistan, Türkiye ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'yla istişare içinde olacak Genel Sekreter tarafından belirlenecektir. Gücün komutanı Genel Sekreter tarafından atanacak ve ona bağlı olacaktır. Gücü sağlayan ülkeleri tüm detaylarla bilgilendirecek olan Genel Sekreter faaliyetler hakkında Güvenlik Konseyine düzenli raporlar sunacaktır;

5. Gücün görevinin uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktansa elinden geldiğince çatışmaların devamını önlemek ve hukuk ve düzenin korunması ve yeniden tesisiyle olağan koşullara dönüşe katkı bulunmak olmasını tavsiye eder;

6. Gücün konuşlanma süresinin üç ay olmasını ve finansmanının güç, birlikleri sağlayacak ülkeler ve Kıbrıs Hükûmeti'nın mutabakatıyla karşılanmasını tavsiye eder. Genel Sekreter bu amaca yönelik gönüllü katkıları kabul edebilir;

7. Ek olarak Genel Sekreter'in Kıbrıs Hükûmeti'yle Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık hükûmetlerinin mutabakatıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde, Kıbrıs halkının tümünün refahını ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını göz önünde bulundurarak, tüm gücüyle topluluk temsilcileri ve yukarıda belirtilen dört ülkenin hükûmetleriyle beraber Kıbrıs'ın yüzleştiği soruna barışçıl ve tam mutabakata sahip bir çözüm bulmaya çabalayacak bir arabulucu atamasını tavsiye eder. Arabulucu çalışmalarıyla ilgili Genel Sekreter'e düzenli raporlar sunacaktır;

8. Genel Sekreter'in Birleşmiş Milletler'in kaynaklarından uygun gördüğünce arabulucu ve çalışanlarının masraflarını karşılamasını talep eder.


  Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu çalışma Birleşmiş Milletlerin resmî bir belgesinden alınmıştır. Bu örgütün yayın politikası "Birleşmiş Milletler Yayınlarının içerdiği fikirleri olabildiğince geniş bir kitleye yaymak için" belgelerinin çoğunu kamuya açık tutmayı esas alır.

Birleşmiş Milletler İdari Yönergesi ST/AI/189/Add.9/Rev.2 kararı uyarınca aşağıda sözü edilen dokümanlar dünya çapında kamu malıdır:

  1. Resmî kayıtlar (konferans tutanakları, birebir ve özet kayıtlar vb.)
  2. Birleşmiş Milletlerin BM sembolü ile hazırladığı belgeler
  3. Birleşmiş Milletlerin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için tasarlanan halka açık bilgi materyalleri (satışa sunulanlar hariç).
Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.