Ermeni çetelerinin Kestanepınar halkının can, mal ve namuslarına karşı saldırı yaptığı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Çeteler halinde Müslüman köylerine saldıran ve jandarmaları öldüren Ermenilerin yakalanması Ermeni çetelerinin Kestanepınar halkının can, mal ve namuslarına karşı saldırı yaptığı
Anadolu'da Türklere karşı katliamlar
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyeti
Umûmî :
Husûsî : 67
Şu‘be : 2
Şifre
Canik Mutasarrıflığına

Zeyl 28 Kânûn-ı Sânî, sene [1]331. Ermeni çetelerinin köylerine tecavüz ederek gasb-ı emvâl ve katl-i nüfûs ve hekk-i nâmûs fezâyihına ictisâr etdikleri ve bu hâlin tevâlî etmekde bulunduğu Kestanepınar ahâlisi nâmını Hurşîd ve Hüseyin imzâlarıyla Çarşamba merkezinden çekilen telgrafnâmelerde beyân olunuyor. Hakîkat-i hâlin serî‘an inbâsı.

Fî 2 Şubat, sene [1]33[1]
Nâzır
İmza