Ermeni çetelerinin Kestanepınar halkının can, mal ve namuslarına karşı saldırı yaptığı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyeti
Umûmî :
Husûsî : 67
Şu‘be : 2
Şifre
Canik Mutasarrıflığına

Zeyl 28 Kânûn-ı Sânî, sene [1]331. Ermeni çetelerinin köylerine tecavüz ederek gasb-ı emvâl ve katl-i nüfûs ve hekk-i nâmûs fezâyihına ictisâr etdikleri ve bu hâlin tevâlî etmekde bulunduğu Kestanepınar ahâlisi nâmını Hurşîd ve Hüseyin imzâlarıyla Çarşamba merkezinden çekilen telgrafnâmelerde beyân olunuyor. Hakîkat-i hâlin serî‘an inbâsı.

Fî 2 Şubat, sene [1]33[1]
Nâzır
İmza