Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesinin tespitine ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
31 Mart 2023 SALI
Sayı: 32149

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/321


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “İtiraz ve kesin aday listesi” başlıklı 10’uncu maddesinde;

"(1) Resmî Gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

(2) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazete’de yayımlar." hükmü yer almaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi parti gruplarınca ve seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları için 6271 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılan itirazların incelenip, karara bağlanması sonrasında;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

6271 sayılı Kanun’un “İtiraz ve kesin aday listesi” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“(1) Resmî Gazete’de yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

(2) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazete’de yayımlar.” hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 13.03.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi'nde;

28 Mart 2023 Sah günü;

“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (saat 08.00) (6271/9),”

29 Mart 2023 Çarşamba günü;

“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

2- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması,”

30 Mart 2023 Perşembe günü;

“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2).”

31 Mart 2023 Cuma günü;

“1- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması (6271/10-2).”

düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 27.03.2023 tarihli ve 2023/280 sayılı Kararı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi Resmî Gazete’nin 28.03.2023 tarihli ve 32146 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verilmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre);

- Kemal KILIÇDAROĞLU,

- Muharrem İNCE,

- Recep Tayyip ERDOĞAN,

- Sinan OĞAN,

olduğunun tespitine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre);

- Kemal KILIÇDAROĞLU,

- Muharrem İNCE,

- Recep Tayyip ERDOĞAN,

- Sinan OĞAN,

olduğunun tespitine,

2- Cumhurbaşkanı adaylarının gösterildiği ekli Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesinin Karar metnine dâhil olduğuna,

3- Karar örneğinin ve eki Kesin Aday Listesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

4- Kararın sonuç bölümü ile eki Kesin Aday Listesinin duyuru için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

30.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA
Üye
Battal ÖĞÜT
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Ali ÇOPUR
Üye
İsmail KALENDER
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KESİN ADAY LİSTESİ
ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÜNİVERSİTE
KEMAL KILIÇDAROĞLU 17.12.1948 ANKARA İKTİSADÎ VE
TİCARÎ İLİMLER AKADEMİSİ
MUHARREM İNCE 04.05.1964 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.02.1954 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SİNAN OĞAN 01.09.1967 MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kaynak: "2023/321 sayılı YSK Kararı ve ekli kesin cumhurbaşkanı aday listesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 31 Mart 2023. 30 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.