Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesinin tespitine ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
28 Mart 2023 SALI
Sayı: 32146

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/280


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi” başlıklı 9'uncu maddesinde; “Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazete’de yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi parti gruplarınca ve seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları için 6271 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonucunda geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

6271 sayılı Kanun’un “Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 13 Mart 2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi'nde 28 Mart 2023 Salı günü;

"1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (saat 08.00) (6271/9)" düzenlemesi yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 24.03.2023 tarihli ve 2023/254 sayılı Kararı ile (alfabetik sıralamaya göre); Kemal KILIÇDAROĞLU ve Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylık başvurularının kabulüne karar verilmiştir.

Yine Kurulumuzun 21.03.2023 tarihli ve 2023/195 sayılı 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylığı için; Yüksek Seçim Kuruluna bizzat başvuran adayların sunduğu bilgi ve belgelerin incelenmesine ilişkin Kararı ile Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde bizzat başvuran (alfabetik sıralamaya göre) Davut TURAN, Doğu PERİNÇEK, Erkan TRÜKTEN, Halil Murat ÜNVER, Hilmi ÖZDEN, İrfan UZUN, Muhammed Ali Fatih ERBAKAN, Muharrem İNCE, Sinan OĞAN, Tevfik Ahmet ÖZAL ve Yakup TÜRKAL'ın başvurularının kabulüne,

Davut TURAN, Doğu PERİNÇEK, Erkan TRÜKTEN, Halil Murat ÜNVER, Hilmi ÖZDEN, İrfan UZUN, Muhammed Ali Fatih ERBAKAN, Muharrem İNCE, Sinan OĞAN, Tevfik Ahmet ÖZAL ve Yakup TÜRKAL için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabileceğine karar verilmiştir.

Kurulumuzun 21.03.2023 tarihli ve 2023/195 sayılı Kararı ile adaylık başvurulan kabul edilen (alfabetik sıralamaya göre) Davut TURAN, Doğu PERİNÇEK, Erkan TRÜKTEN, Halil Murat ÜNVER, Hilmi ÖZDEN, İrfan UZUN, Muhammed Ali Fatih ERBAKAN, Muharrem İNCE, Sinan OĞAN, Tevfik Ahmet ÖZAL ve Yakup TÜRKAL için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde; 6271 sayılı Kanun’un 7 ve 8/A maddeleri uyarınca en az yüzbin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre) Muharrem İNCE ve Sinan OĞAN olduğu tespit edilmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre);

- Kemal KILIÇDAROĞLU,

- Muharrem İNCE,

- Recep Tayyip ERDOĞAN,

- Sinan OĞAN,

olduğunun tespitine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- 14 Mayıs 2023 günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamayla);

- Kemal KILIÇDAROĞLU,

- Muharrem İNCE,

- Recep Tayyip ERDOĞAN,

- Sinan OĞAN,

olduğunun tespitine,

2- Cumhurbaşkanı adaylarının gösterildiği ekli Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesinin Karar metnine dâhil olduğuna,

3- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar itiraz edilebileceğine,

4- Karar örneğinin ve eki Geçici Aday Listesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

5- Kararın sonuç bölümü ile eki Geçici Aday Listesinin duyuru için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

27.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA


Üye
Battal ÖĞÜT
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA


Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Ali ÇOPUR
Üye
İsmail KALENDER


CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ


ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÜNİVERSİTE
KEMAL KILIÇDAROĞLU 17.12.1948 ANKARA İKTİSADÎ VE
TİCARÎ İLİMLER AKADEMİSİ
MUHARREM İNCE 04.05.1964 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.02.1954 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SİNAN OĞAN 01.09.1967 MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Kaynak: "2023/280 sayılı YSK Kararı ve ekli geçici cumhurbaşkanı aday listesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 28 Mart 2023. 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.