Ukrayna'daki komünist ve nasyonal sosyalist rejimleri kınama ve sembollerini yasaklama yasası

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
UKRAYNA KANUNU
Ukrayna'daki komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması ve sembollerinin propagandasının yasaklanması üzerine
(Verkhovna Rada (VVR) Bilgileri, 2015, № 26, s. 219)

{Yasa, Ukrayna Anayasası'na göre (anayasaldır), Anayasa Mahkemesi'nin № 9-r / 2019 tarihli ve 16.07.2019 tarihli Kararına göre kabul edilmektedir.}

{14.07.2015 tarih ve 595-VIII sayılı Kanun , VVR, 2015, Madde 37-38,
13.03.2018 tarih ve 366 sayılı 2325-VIII sayılı Kanun, VVR, 2018, sayılı 20, Kanun'un 189. maddesi uyarınca
yapılan değişikliklerle
№ 19.12.2019 tarihli 396-IX , VVR, 2020, № 7, № 8, № 9, s.48}

Ukrayna halkı adına Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hükümlerinin rehberliğinde tüm milletlerden Ukrayna vatandaşları, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin eski komünist totaliter rejimlerin mirasının ortadan kaldırılmasına ilişkin 27 Haziran 1996 tarihli ve 1096 sayılı (1996), uluslararası kınama ihtiyacına ilişkin 26 Ocak 2006 tarihli ve 1481 (2006) sayılı kararını dikkate alarak totaliter komünist rejimler tarafından işlenen suçların sayısı, № 1495 (2006) tarih ve 12 Nisan 2006, Nazi ideolojisinin canlanmasıyla mücadele hakkında; 3 R, 29 Haziran - 3 Temmuz 2009, artan totaliter rejimlerin kabul edilemezliği, tarihi ve siyasî arşivlerin açılması, totaliter miras incelemesi ve halkın bilinçlendirilmesi, Avrupa Parlamentosu'nun 23 Ağustos'u Stalinizm ve Nazizm kurbanlarını anma günü ilan eden 23 Eylül 2008 tarihli deklarasyonu, Avrupa Parlamentosu'nun 23 Ekim 2008 tarihli Holodomor kararı - Ukrayna'da suni kıtlık 1932-1933, Avrupa Parlamentosu'nun 2 Nisan kararı 2009 Avrupa Bilinci ve Totalitarizm hakkında, BM Genel Kurulu'nun 58. Oturumunda kabul edilen Ukrayna'da Holodomor - 1932-1933 Büyük Kıtlığının 70. Yıldönümü Ortak Bildirisi, BM Genel Kurulu'nun 58. oturumunda kabul edilen Ukrayna'da 1932-1933 Büyük Kıtlığı - Holodomor'un 70. yıldönümü vesilesiyle ortak bir bildiri, BM Genel Kurulu'nun 58. oturumunda kabul edilen Ukrayna'da 1932-1933 Büyük Kıtlığı - Holodomor'un 70. yıldönümü vesilesiyle ortak bir bildiri,

1917-1991 yılları arasında Komünist Totaliter Rejim tarafından Ukrayna topraklarında gerçekleştirilen siyasi baskıların "1917-1991 Komünist Totaliter Rejiminin Baskılarının Kurbanlarının Rehabilitasyonu Hakkında" Ukrayna Yasası ile kınanması, adaletin yeniden sağlanmasına ve keyfilik ve medenî hak ihlallerinin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına istikrarlı bir şekilde katkıda bulunmak,

{13 Mart 2018 tarih ve 2325-VIII sayılı Kanun uyarınca değiştirilen önsözün ikinci paragrafı}

1932-1933 Holodomorunun "Ukrayna'da 1932-1933 Holodomoru Üzerine" adlı Ukrayna Kanunu tarafından Ukrayna halkının soykırımı olarak tanınmasını göz önünde bulundurarak, milyonlarca insanın imhası, Ukrayna halkının sosyal temellerinin ve asırlık geleneklerinin, manevi kültürünün ve etnik kimliğinin yok edilmesiyle sonuçlanan ve Ukrayna'da 1932-1933 SSCB ve Komünist Partisi liderliğini kurulan Holodomor'u örgütlemeyi amaçlayan SSCB totaliter rejiminin cezai eylemlerini kınamak,

insan ve medeni hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaya özen göstermek,

bağımsız, demokratik, yasal bir devlet geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışmak,

Devlete Ukrayna ulusunun konsolidasyonunu ve gelişmesini teşvik etme yükümlülüğü getiren Ukrayna Anayasası'nın 11. maddesi uyarınca, onun tarihsel bilincini oluşturmak,

Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin suçlarının tekrarını önlemek için gelecekte ulusal, sosyal, sınıfsal, etnik, ırksal veya diğer gerekçelerle her türlü ayrımcılığın yapılması, tarihi ve sosyal adaletin yeniden tesis edilmesi, bağımsızlığa, Ukrayna'nın egemenliği, toprakları ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırmak için,

Ukrayna'daki komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimleri kınayan bu Yasayı kabul eder, sembollerinin propagandasını yasaklamak için yasal temeli belirler ve komünist totaliter rejimin sembollerini ortadan kaldırma prosedürünü belirler.

Madde 1. Terimlerin tanımı[değiştir]

1. Bu Kanunda, alttaki terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır:

1. Komünist Parti - Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevik) (RSDLP (b), Rusya Komünist Partisi (Bolşevik) (RCP (b), Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevik) (VKP) (b), Sovyetler Birliği Komünist Partisi), Ukrayna Komünist Partisi (Bolşevik) (CP (b) U), Ukrayna Komünist Partisi (CPU), SSCB'nin bir parçası olan Birlik Cumhuriyetlerinin Komünist Partileri ve bunların şubeleri olan özerk Sovyet sosyalist cumhuriyetleri, bölgeleri, oblastları, özerk bölgeleri, özerk bölgeleri, cumhuriyete bağlı şehirler ve yerel şubeler;
2. Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandası - özellikle medya aracılığıyla kamuoyunun reddi, Ukrayna'da 1917-1991 komünist totaliter rejiminin, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin, yaygınlaştırılması, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin suç niteliğindeki doğasına, Sovyet devlet güvenlik organlarının faaliyetlerine, Ukrayna'da veya belirli idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulmasına, XX. yüzyıl, üretim ve/veya dağıtım ve ayrıca komünist, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembollerini içeren ürünlerin kamusal kullanımı;
3. Sovyet devlet güvenlik organları - Karşıdevrim ve Sabotajla Mücadele için Tüm Rusya Acil Durum Komisyonu, Karşı-devrim, Spekülasyon, Sabotaj ve Resmi Suçlarla Mücadele için Tüm Ukrayna Acil Durum Komisyonu, Devlet Siyasi Yönetimi, Ortak Devlet Siyasi Yönetimi, İçişleri Halk Komiserliği, Devlet Güvenliği İçişleri Halk Komiserliği, Devlet Güvenlik Bakanlığı, Devlet Güvenlik Komitesi, bunların bölgesel, işlevsel, yapısal alt bölümleri ve ayrıca savaş birimleri, muhafızlar (korumalar), birlikler veya doğrudan bu organlara bağlı özel birimler;
4. Komünist totaliter rejimin sembolleri - aşağıdakileri içeren semboller:
a) SSCB, USSC, SSCB içindeki diğer birlik veya özerk Sovyet cumhuriyetlerinin devlet bayrakları, armaları ve diğer sembollerinin herhangi bir görüntüsü, sözde "halk demokrasisi": Arnavutluk Halk Cumhuriyeti, (Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti), Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Romanya Halk Cumhuriyeti (Sosyalist Romanya Cumhuriyeti), Macaristan Halk Cumhuriyeti, Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti, Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti (Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, mevcut) dünya bayrakları veya amblemleri;
b) SSCB, USSC, diğer birlik veya özerk Sovyet cumhuriyetlerinin marşları veya bunların parçaları;
c) Orak ve çekiç, orak, çekiç ve beşgen yıldız, saban (saban), çekiç ve beşgen yıldız kombinasyonunun yeniden üretildiği bayraklar, semboller, resimler veya diğer gereçler;
d) Komünist Parti'nin veya onun bileşenlerinin sembolleri;
e) Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü) üst düzey görevlerde bulunan kişilere, SSCB, USSC'nin en yüksek makamlarında ve yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan kişilere adanmış görüntüler, anıtlar, anıtlar, yazıtlar, diğer birlik veya özerk Sovyet cumhuriyetleri, bölgesel makamlar ve idareler, cumhuriyete bağlı şehirler, Sovyet devlet güvenlik organlarının her düzeydeki çalışanları;
f) Komünist Parti'nin faaliyetleri, Ukrayna'da veya belirli idari-bölgesel birimlerde Sovyet iktidarının kurulması, XX. yüzyıl (Nazi işgalcilere Ukrayna'daki direniş ve sınır dışı edilmesiyle veya Ukrayna bilim ve kültürünün gelişmesiyle ilgili anıtlar ve anıtlar hariç);
g) Komünist Parti'nin sloganlarının görüntüleri, Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü) lider pozisyonlarda bulunan kişilerden alıntılar, SSCB, USSC'nin en yüksek makamlarında lider pozisyonlarda bulunan kişilerden alıntılar müttefik veya özerk Sovyet cumhuriyetleri, bölgesel otoriteler ve idareler, cumhuriyete bağlı şehirler (Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilgili alıntılar hariç), Sovyet devlet güvenlik organlarının her düzeydeki çalışanları;
h) Oblastların, ilçelerin, yerleşim birimlerinin, şehirlerdeki ilçelerin, meydanların, bulvarların, sokakların, ara sokakların, yokuşların, geçitlerin, bulvarların, meydanların, meydanların, setlerin, köprülerin, yerleşim yerlerinin, işletmelerin, kurumların, kuruluşların yer adlarının diğer nesnelerinin adları. Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü), SSCB, USSC, diğer birlik veya özerk Sovyet cumhuriyetlerinin yüksek makamlarında ve yönetiminde lider konumlarda bulunan kişilerin adlarını veya takma adlarını kullanan, Sovyet devlet güvenliğinde çalışan ajansların yanı sıra SSCB, USSC, diğer birlik veya özerk Sovyet cumhuriyetlerinin isimleri ve bunların türevleri, Komünist Parti'nin faaliyetleriyle ilgili isimler (parti kongreleri dahil), 25 Ekim (7 Kasım) 1917 Devrimi'nin yıldönümleri, Ukrayna topraklarında veya ayrı idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanlara zulüm edenler (Nazi işgalcilerine Ukrayna'daki direniş ve sınır dışı edilmesi veya Ukrayna'daki bilimi ve kültürü geliştirilmesi ile ilgili isimler hariç);
i) Komünist Parti'nin adı;
5. Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin sembolleri - aşağıdakileri içeren semboller:
a) Almanya Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin (NSDAP) sembolleri;
b) Nazi Almanyası 1939-1945 devlet bayrağı;
c) Nazi Almanyası 1939-1945 devlet amblemi;
d) Almanya Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin (NSDAP) adı;
e) Almanya Ulusal Sosyalist İşçi Partisi'nin (NSDAP) faaliyetleriyle ilgili olaylara adanmış görüntüler, yazılar;
f) Almanya Ulusal Sosyalist İşçi Partisi'nin (NSDAP) sloganlarının görüntüleri, Almanya Ulusal Sosyalist İşçi Partisi'nde (NSDAP), Nazi Almanyası'nın ve işgal altındaki bölgelerin en yüksek makamları ve hükûmetinde lider konumlarda bulunan kişilerden 1935-1945'teki alıntılar.

Madde 2. Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması[değiştir]

1) Ukrayna'daki 1917-1991 komünist totaliter rejimi suçlu olarak kabul edilir ve bireysel ve toplu infazlar, infazlar, ölümler, sürgünler, işkence, zorla çalıştırma ve diğer biçimlerdeki sayısız insan hakları ihlali ile karakterize edilen bir devlet terörü politikası izlemiştir. Kitlesel fiziksel terör, etnik, ulusal, dini, siyasi, sınıfsal, sosyal ve diğer gerekçelerle taciz, siyasi amaçlarla psikiyatrik tedbirler kullanırken manevi ve fiziksel acıya neden olmak, vicdan, düşünce, ifade, basın özgürlüğünü ihlal etmek ve yoksunluk siyasi çoğulculuk ilkesine aykırıdır ve bu bakımdan insan ve yurttaşın temel hak ve özgürlükleriyle bağdaşmadığı için mahkûm edilir.
2) Ukrayna'daki Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejim, suçlu olarak kabul edilir ve bireysel ve toplu cinayetler, infazlar, ölümler, işkence, zorla çalıştırma ve diğer kitlesel fiziksel eylemler şeklinde sayısız insan hakları ihlali ile karakterize edilen bir devlet terörü politikası izlemiştir. Terör, ırksal, etnik temelli zulüm, vicdan, düşünce, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün ihlalleri ve siyasi çoğulculuğun olmaması ve bu nedenle 1945-1946 Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi tarafından tesis edilen gerçeklere dayalı olarak insan ve vatandaşın temel hak ve özgürlükleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kınanır.

Madde 3. Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandasının ve sembollerinin yasaklanması[değiştir]

Komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin ve bunların sembollerinin propagandası, komünist totaliter rejimin, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin milyonlarca kurbanının anısına hakaret olarak kabul edilir ve yasalarca yasaklanmıştır.

Komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin ve bunların sembollerinin tüzel kişiler, siyasi partiler, diğer vatandaş dernekleri, yazılı basın ve/veya komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter semboller adına kullanılması propagandası rejimler, bir tüzel kişiliğin, siyasi partinin, diğer vatandaş derneklerinin tescilinin reddi ve/veya feshi için gerekçeler, tescil reddi ve/veya yazılı basın yayınının feshi için gerekçelerdir.

Tüzel kişiler, siyasi partiler, diğer vatandaş dernekleri, yazılı basının bu Yasanın gereklerine uymaması durumunda, devlet kaydına ilişkin devlet politikasını uygulayan merkezi yürütme organının talebi üzerine tüzel kişilerin, vatandaş derneklerinin, kamu birliklerinin, diğer kamu oluşumlarının veya diğer yetkili devlet organlarının tescili (yasallaştırılması) faaliyetleri/sorunları mahkemece sonlandırılır.

Bir tüzel kişiliğin, siyasi partinin, diğer vatandaş derneklerinin faaliyet, isim ve/veya sembollerinin bu Yasanın gereklerine uymamasına ilişkin karar, tüzel kişilerin, derneklerin, kamu kuruluşlarının, diğer kamu oluşumlarının devlet tesciline (yasallaştırılması) ilişkin devlet politikasını uygulayan merkezi yürütme organı Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen şekilde verilir,

Siyasi partiler, bölgesel, şehir, ilçe örgütleri veya bir siyasi partinin tüzüğü tarafından sağlanan diğer yapısal kuruluşlar, bununla ilgili olarak, merkezi yürütme organının tüzel kişilerin devlet tescili, vatandaş derneklerinin tescili (yasallaştırılması), Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından faaliyetlerinin, adlarının ve/veya sembollerinin bu Yasanın gereklerine uymaması konusunda belirlenen şekilde kabul edilen kamu kuruluşları ve diğer kamu oluşumları seçim sürecinde konu edilemez.

Madde 4. Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembollerinin kullanılması ve propagandasının yasaklanması[değiştir]

Komünist totaliter rejim sembollerinin üretimi, dağıtımı ve kamusal kullanımı, hediyelik eşyalar dahil Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin sembolleri, SSCB, USSC diğer birlik ve özerk Sovyet cumhuriyetlerinin marşlarının halka açık performansı onların parçaları Ukrayna genelinde yasaktır.

Totaliter komünist rejimin sembollerini, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin sembollerini yapma yasağı, bu tür sembollerin bu maddenin üçüncü bölümünde belirtilen amaç için daha sonra kullanılması durumlarında geçerli değildir.

Yasak, komünist totaliter rejimin sembollerini, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin sembollerini şu kullanımları için geçerli değildir:

1) 1991'den önce kabul edilen veya yayınlanan devlet kurumlarının ve yerel özyönetim organlarının (yerel devlet iktidarı ve idaresi organları) belgelerinde;
2) 1991'den önce eğitim ve bilim kurumları, işletmeler, kurumlar, kuruluşlar tarafından verilen belgeler hakkında;
3) Müze sergilerinde, tematik sergilerde, Ukrayna Müze Fonu'nun yanı sıra çeşitli medyadaki kütüphane fonlarında;
4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış eserlerde;
5) Bilimsel araştırma ve sonuçlarının Ukrayna mevzuatı tarafından yasaklanmayan bir şekilde yayılması da dahil olmak üzere bilimsel faaliyet sürecinde;
6) Savaş bayraklarının orijinalleri üzerinde;
7) 1991'den önce ve 1991-2015 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı olaylarının yıldönümleriyle bağlantılı olarak kişilere verilen devlet ödülleri, jübile madalyaları ve diğer onurlar ve bunların verildiğini onaylayan belgeler;
8) Mezar yerlerinin topraklarında bulunan mezar yapılarında, onursal mezar yerlerinde;
9) Tarihî olayların sunumu veya yeniden inşası (tarihi dahil) sırasında;
10) Özel koleksiyonlarda ve özel arşiv koleksiyonlarında;
11) Antika ticaretin nesneleri olarak.

Yasak, komünist totaliter rejimin sembollerinin, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin sembollerinin şu kullanımları, 1917-1991 komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejiminin suç niteliğinin propagandasına yol açmaması koşuluyla, geçerli değildir,

1) Eğitim, öğretim ve eğitim süreçlerinde kullanılan el kitaplarında, ders kitaplarında ve bilimsel, eğitimsel ve eğitici nitelikteki diğer materyallerde;
2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra oluşturulan sanat eserlerinde.

Madde 5. Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin temsilcileri tarafından işlenen suçların soruşturulması ve ifşa edilmesi[değiştir]

Devlet, soykırım suçlarını, insanlığa ve insanlığa karşı suçları, komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin temsilcileri tarafından Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını araştırır ve özellikle Ukrayna'da 1917-1991 komünist totaliter rejimin, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin kurbanlarının sayısını araştırıp belirleyerek, bu tür kurbanların toplu gömülme yerlerini belirleyip düzenleyerek, toplayarak, özetleyerek ve yayınlayarak dekulakizasyon, baskı, kitle hakkında bilgi toplamak, özetlemek ve yayınlamak. ve bireysel infazlar, ölümler, sınır dışı etme, işkence, zorla çalıştırma ve diğer kitlesel fiziksel terör biçimleri, etnik, ulusal, dini, siyasi,siyasi amaçlar için psikiyatrik önlemlerin kullanımı sırasında ahlaki ve fiziksel acıya neden olan sınıfsal, sosyal ve diğer saikler türü suçların sonuçlarını ortadan kaldırmak ve tarihî adaleti yeniden sağlamak için araştırmalar da dahil olmak üzere önlemler alır.

Devlet, komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin temsilcileri tarafından işlenen suçlar konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik tedbirler alır, komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter tarihine ilişkin ders kitapları, programlar ve etkinlikler geliştirir ve iyileştirir, insan onuruna, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı ve çoğulculuk ve demokrasinin gelişimini teşvik eder.

Devlet, komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin temsilcileri tarafından işlenen suçlar hakkında araştırma ve eğitim çalışmaları yürüten sivil toplum kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini teşvik eder ve destekler.

Siyasi baskılar, Ukrayna'da 1932-1933 Holodomor'u, komünist veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin temsilcileri tarafından işlenen diğer suçlarla ilgili eski Sovyet devlet güvenlik organlarının belgeleri de dahil olmak üzere arşiv belgeleri ve her türlü bilgilerin içinde yer alan ifadeler sınırlı erişime sahip değildir. Devlet bu arşiv belgelerini ve içerdiği bilgileri kamuoyuna açıklar, inceleme ve erişim olanağı sağlar.

Madde 6. Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandasını ve sembollerinin kullanımını yasaklayan yasayı ihlal etme sorumluluğu[değiştir]

Bu Yasanın gereklerini ihlal etmekten suçlu bulunan kişiler, yasaya göre sorumludur.

Madde 7. Nihai ve geçiş hükümleri[değiştir]

1. Bu Kanun yayımı tarihini takip eden gün yürürlüğe girer.

2. Ukrayna'nın aşağıdaki yasal düzenlemelerinde değişiklik yapılmıştır:

1) Ukrayna Ceza Kanununda (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2001, № 25-26, md. 131):
 • Madde 96⁹'un "436" rakamlarından sonraki ilk kısmına "436¹" rakamları eklenecektir;
 • Madde 436¹ aşağıdaki gibi ifade edilecektir;
"Madde 436-1. Komünist ve Nazi sembollerinin üretimi, yayılması ve komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandası
1) Komünist, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembollerinin üretimi, dağıtımı ve kamusal kullanımı, hediyelik eşyalar, SSCB, USSC, diğer birlik ve özerk Sovyet cumhuriyetlerinin marşlarının veya bunların parçalarının halka açık olarak icra edilmesi Ukrayna "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanmasına Dair" Ukrayna Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde öngörülen durumlar hariç olmak üzere Ukrayna topraklarında -
mülke el konulması olsun ya da olmasın, beş yıla kadar bir süre için hürriyet kısıtlaması veya aynı süre için hapis cezası ile cezalandırılır.
2) Yetkili makamların temsilcisi veya mükerrer olarak veya örgütlü bir grup tarafından veya medya kullanılarak işlenen aynı fiiller, -
malvarlığına el konulsun veya müsadere edilmesin beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ;
2) Ukrayna Kanununda "Ukrayna'da Basılı Kitle İletişim Araçları (Basın) Üzerine" (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1993, № 1, Madde 1; 2004, № 11, Madde 141; 2014, № 5, Madde 62, № 22, Madde 816):
 • 3. maddenin birinci kısmına yedinci fıkra aşağıdaki şekilde eklenecektir;
"komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandası ve sembolleri";
 • Madde 11, dördüncü bölümle aşağıdaki şekilde tamamlanacaktır;
"Adında komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembollerini içeren basılı kitle iletişim araçlarının devlet kaydı yasaktır";
3) Ukrayna "Mal ve Hizmetlere İlişkin Markalara İlişkin Hakların Korunması Hakkında" Kanununda (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1994, № 7, Art. 36; 2003, № 35, Art. 271):
 • 5. maddede:
  • "ahlak" kelimesinden sonraki ilk kısım, "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanması Hakkındaki "Ukrayna Kanununun gerekleri" kelimeleri ile desteklenecektir;
  • ikinci kısım aşağıdaki cümle ile tamamlanacaktır;
  • "İşaretin amacı, Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü), yüksek makamlarda ve SSCB, USSC, diğer federal veya özerk yönetimlerde lider pozisyonlarda bulunan kişilerin adları veya takma adları olamaz. Sovyet cumhuriyetleri (Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilişkili olanlar hariç), Sovyet devlet güvenlik kurumlarında çalıştı, SSCB, USSC, diğer Sovyetler Birliği cumhuriyetleri ve bunların türevleri, Komünist Parti ile ilişkili isimler, Ukrayna topraklarında veya ayrı idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanların zulmü";
 • 6. Madde, aşağıdaki şekilde beşinci kısım ile tamamlanacaktır:
 • "5. Ukrayna'da Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanması Üzerine, yasal koruma alamaz ve bu Yasanın 5. Maddesinin 2. Kısmının ve Ukrayna Yasasının gereklilikleriyle çelişen işaretler ve Sembollerinin Propagandası olarak kaydedilemez";
4) Ukrayna “Bilgi Kuruluşları Hakkında” Kanununun 2. Maddesi (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1995, № 13, Madde 83; 2014, № 12, Madde 178, Madde 22, Madde 816), aşağıdaki şekilde dördüncü bölüm ile tamamlanacaktır:
"Haber ajanslarının materyallerinde komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimleri ve sembollerini tanıtma hakları yoktur";

{7. Maddenin 2. paragrafının 5. bendi 19.12.2019 tarih ve 396-IX sayılı Kanuna dayanarak sona ermiştir}

6) Ukrayna "Yerel Devlet İdareleri Hakkında" Kanununun VII "Nihai Hükümleri" (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1999, № 20-21, Madde 190), aşağıdaki gibi iki paragrafla desteklenecektir:
"Adları komünist totaliter rejimin sembollerini içeren bu tür bir yeniden adlandırma, ilgili bölgesel devlet idaresinin başkanının (veya yasaya göre yetkilerini kullanan bir kişinin) emriyle gerçekleştirilir. Bölge devlet idaresi başkanı (veya kanuna uygun olarak yetkilerini kullanan kişi), 7. maddenin 6. fıkrasının ikinci fıkrasında belirtilen sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde bu talimatı kabul etmek zorundadır. "Nihai ve Geçiş Hükümleri", Ukrayna'daki komünist ve nasyonal-sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması ve sembollerinin propagandasının yasaklanması emiri gereksinimler dikkate alınarak yapılır: "Ukrayna Yasası'nın 3. Maddesi "Bireylerin Mülkiyet Adlarının (takma adların), Yıldönümlerinin ve Tatillerin, Tarihsel Olayların İsimlerinin ve Tarihlerinin Tüzel Kişilerine ve Nesnelerine Atama Hakkında", halkın önerileri, bilim adamları ve Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün tavsiyeleri ve Ukrayna Kanununun belirlediği şartlar dikkate alınarak kabul edilecektir.
"Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanmasına Dair" Ukrayna Kanununun "Nihai ve Geçici Hükümleri"nin 7. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen süre içinde, köy, kasaba, şehir veya köy konseyleri, yerleşim yerleri, ilgili bölgenin topraklarındaki yerleşim yerlerinin belediye başkanları, Komünist Parti, SSCB, USSC, diğer birlik ve özerk Sovyet cumhuriyetlerinin en yüksek makamları ve idaresinde üst düzey görevlerde bulunan kişiler (faaliyetleri büyük ölçüde Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilgili olan kişiler hariç), Sovyet devlet güvenlik kurumlarının çalışanları, Komünist Partinin faaliyetleri ile ilgili olaylar, Ukrayna'da veya ayrı idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanlara zulmü, Ukrayna'da 1932-1933 Holodomorunun organizasyonu ve uygulanmasında yer alan kişilere adanmış anıtları ortadan kaldırılacaktır. Bu sökmeler ilgili bölgesel devlet idaresi başkanının (veya yasaya uygun bir kişinin) emriyle gerçekleştirilir. Bölge devlet idaresi başkanı (veya kanuna uygun olarak yetkilerini kullanan kişi), "Ukrayna Yasası'nın nihai ve geçiş hükümleri" Ukrayna'daki komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması ve sembollerinin propagandasının yasaklanması hakkında" yasasının 7. maddesinin 6. fıkrasının dördüncü bendinde belirtilen sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde tasfiye emri vermekle yükümlüdür.
7) Ukrayna Kanununda “Ukrayna'daki Siyasi Partiler Hakkında” (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2001, № 23, s. 118; 2014, № 5, s. 62):
 • 5. maddenin ilk kısmı 9. paragrafla aşağıdaki şekilde tamamlanacaktır;
"9) komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandası ve sembolleri";
 • İkinci bölümden sonraki 9. Madde, aşağıdaki şekilde yeni bir bölümle desteklenecektir;
"Komünist, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembolleri bir siyasi partinin sembolizminde kullanılamaz."
Bu bağlamda, üçüncü ve dördüncü kısım sırasıyla dördüncü ve beşinci kısım olarak kabul edilecektir;
8) Ukrayna Kanununda “Tüzel Kişilerin ve Bireysel Girişimcilerin Devlet Tesciline Dair” (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2003, № 31-32, Madde 263, değiştirildiği şekliyle):
 • 8. Maddenin yedinci bölümüne aşağıdaki içeriğin ikinci cümlesi eklenecektir;
"Komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembollerinin tüzel kişilik adına kullanılması yasaktır."
 • 10. maddenin ikinci kısmı aşağıdaki şekilde ifade edilecektir;
2. Kurucu belgelerde yapılan değişikliklerin devlet tescili için idari ücret alınmaz:
hayır kurumları;'
"Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanması Hakkında" Ukrayna Kanununun kabul edilmesiyle ilgili tüzel kişiler, ayrıca tüzel kişilerin yerlerinde, ikamet yerlerinde değişiklikler meydanların, bulvarların, sokakların, sokakların, çıkışların, geçitlerin, caddelerin, meydanların, meydanların, bentlerin, köprülerin, yerleşim yerlerinin toponiminin diğer nesnelerinin isim değişikliği (yeniden adlandırılması) nedeniyle bireyler";
 • 27. maddenin üçüncü fıkrasından sonraki birinci kısmına aşağıdaki şekilde yeni bir fıkra eklenecektir;
"Komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandasının tüzel kişiliğinin kurucu belgelerinde bulunması ve bunların sembolleri."
Bu bağlamda, dördüncü ila on ikinci fıkralar sırasıyla beşinci ila on üçüncü fıkralar olarak kabul edilecektir;
9) Ukrayna Kanununda "Coğrafi İsimler Üzerine" (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2005, № 27, s. 360; 2014, № 6-7, s. 80):
 • 5. maddede:
 • dokuzuncu bölümden sonra aşağıdaki içeriğin yeni bir bölümünü eklenecektir;
"Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü), daha yüksek makamlarda ve SSCB, USSC, diğer Sovyet ve idari makamlarda (Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilgili durumlar hariç), özerk Sovyet cumhuriyetlerinde, Sovyet devlet güvenlik kurumlarında çalışan, SSCB, USSC, diğer Sovyetler Birliği cumhuriyetleri ve bunların türevleri ve isimleri Komünist Parti ile bağlantılı, Ukrayna'da veya belirli idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanlara zulüm edenler (Ukrayna'daki Nazi işgalcilerine direniş ve sınır dışı edilmesiyle veya Ukrayna bilim ve kültürünün gelişmesiyle ilişkili olanlar hariç) lider pozisyonlarda bulunan kişilerin adları veya takma adları olan coğrafi nesnelere ad vermek yasaktır."
Bu bağlamda, onuncu ve onbirinci kısımlar, sırasıyla onbirinci ve onikiinci kısım olarak kabul edilecektir;
 • on birinci bölüm aşağıdaki gibi ifade edilecektir;
"Coğrafi nesnelerin yeniden adlandırılması şu durumlarda gerçekleştirilir;
tek bir idari-bölgesel birim içinde homojen coğrafi nesnelerin adlarının tekrarı;
belirli tarihsel nesneleri tarihsel adlarına döndürme ihtiyacı;
coğrafi nesnenin işlevinde veya amacında önemli değişiklik;
coğrafi nesnenin adını Ukrayna "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanması Hakkında" Yasasının gerekliliklerine uygun hale getirme ihtiyacı;
 • on ikinci kısım aşağıdaki cümle ile tamamlanacaktır:
"Bu tür coğrafi nesnelerin adlarının Ukrayna Yasası ile uyumlu hale getirilmesi gereği ile ilgili coğrafi nesnelerin yeniden adlandırılması "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması Hakkında semboller" "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanmasına Dair" Ukrayna Yasası ile belirlenen prosedüre uygun olarak yürütülecektir.";
 • Dördüncü bölümden sonraki 8. Madde, aşağıdaki şekilde yeni bir bölümle desteklenecektir;
"Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanması Hakkında" Ukrayna Kanununa uygun olarak bu tür nesnelerin adlarının getirilmesi ihtiyacıyla ilgili olarak coğrafi nesnelerin yeniden adlandırılması, Ukrayna Kanunu ile belirlenen "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanması Hakkında" dikkate alınarak yürütülmektedir."
Bu bağlamda, beşinci ve altıncı kısım, sırasıyla altıncı ve yedinci kısım olarak kabul edilecektir;
10) Ukrayna “Televizyon ve Radyo Yayıncılığına İlişkin” Kanununun 9. Maddesi (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2006, № 18, s. 155), aşağıdaki içeriğin ilk bölümünden sonra yeni bir bölümle desteklenecektir:
"2. Yayıncının, Ukrayna'daki 1917-1991 komünist totaliter rejiminin suç niteliğini, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimin suç niteliğini reddeden veya haklı çıkaran görsel-işitsel eserleri dağıtma hakkı yoktur. Komünist Parti, SSCB, USSC, diğer birlik ve özerk Sovyet cumhuriyetlerinin en yüksek makamları ve idaresinde üst düzey görevlerde bulunan kişiler (faaliyetleri büyük ölçüde Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilgili olan kişiler hariç), Sovyet devlet güvenlik kurumlarının çalışanları, Komünist Partinin faaliyetleri ile ilgili olaylar, Ukrayna'da veya ayrı idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanlara zulmü"
Bu bağlamda, ikinci kısım üçüncü kısım olarak kabul edilecektir;
11) Ukrayna Kanununun 44. maddesinin birinci bölümü "Kırım Özerk Cumhuriyeti Verkhovna Rada Milletvekillerinin, Yerel Konseylerin ve Köy, Kasaba, Kasaba ve Belediye Başkanlarının Seçimleri Hakkında" (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2010, № 35-36 , s. 491; 2014, 18-19, Madde 696) 6. paragrafı aşağıdaki gibi eklenecektir:
"6) komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimleri destekleyen partinin yerel bir örgütünden milletvekili adayı, köy, yerleşim yeri, belediye başkanı adayı adaylığı, bunların sembolleri ve bunlara uygun olarak Ukrayna Bakanlar Kurulu, faaliyetinin, adının ve/veya sembollerinin Ukrayna'daki "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanmasına Dair" Ukrayna Kanununun gereklerine uymadığına ilişkin karar;
12) Ukrayna "Bilgi Üzerine" Kanununun 21. Maddesinin 4. Kısmının 4. Maddesi (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2011, № 32, Madde 313) aşağıdaki gibi olacaktır:
"4) siyasi baskı, Ukrayna'daki 1932-1933 Holodomor'u ve komünist ve/veya Nasyonal sosyalist (Nazi) totaliter rejimler ulusal üyeler tarafından işlenen diğer suçlarla ilgili eski Sovyet devlet güvenlik organlarının arşiv belgelerinde yer alan bilgiler de dahil olmak üzere insan hakları ve özgürlüklerinin ihlalleri hakkında;
13) Ukrayna “Ukrayna Halk Vekillerinin Seçimleri Hakkında” Kanununun 60. maddesinin ilk kısmı (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2012, № 10-11, m. 73; 2014, № 22, m. 794) ile tamamlanacaktır. İçeriğin 8. Maddesi aşağıdaki gibi olacaktır:
(8) komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimleri destekleyen bir partiden milletvekili adayı (adayları), sembolleri ve Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından öngörülen şekilde karar verilmesi faaliyetlerinin, adının ve/veya sembollerinin Ukrayna'daki "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanmasına Dair" Ukrayna Kanununun gereklerine uymaması;
14) Ukrayna "Kamu Dernekleri Hakkında" Kanununda (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2013, Madde 1, Madde 1; 2014, Madde 17, Madde 593, Madde 22, Madde 801, Madde 811):
 • 4. maddenin ilk kısmına "halk sağlığı" ibaresinden sonra "komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin propagandası ve sembolleri" ifadesinin eklenecektir;
 • 18. maddenin 5. paragrafından sonraki ikinci kısmına aşağıdaki gibi yeni bir fıkra eklenecektir;
"6) komünist, Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembolizmi."
Bu bağlamda, 6. paragraf 7. paragraf olarak kabul edilecektir;
15) Ukrayna "Bireylerin İsimlerinin (Takma Adların) Mülkiyetinin Tüzel Kişileri ve Nesnelerinin Atama, Yıldönümleri ve Tatiller, Tarihsel Olayların İsimleri ve Tarihleri" Kanununda (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2013, № 17, s. 150):
 • Madde 1, aşağıdaki içeriğin dördüncü bölümü ile desteklenecektir:
"4. Ukrayna Kanununun gereklerine uygun olarak daha önce mülkiyet nesnelerine tahsis edilmiş kişilerin, yıldönümlerinin ve tatillerin, tarihi olayların adlarının ve tarihlerinin getirilmesi ile ilgili konular "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Sembollerinin Propagandasının Yasaklanması", "Ukrayna'daki Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kınanması ve Bunların Propagandasının Yasaklanması" Ukrayna Kanununun belirlediği özellikler dikkate alınarak bu semboller Kanunla düzenlenir";
 • 3. Maddeye aşağıdaki içeriğin altıncı bölümü eklenecektir:
6. Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü), daha yüksek makamlarda ve SSCB, USSC, diğer Sovyet ve idari makamlarda (Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilgili durumlar hariç), özerk Sovyet cumhuriyetlerinde, Sovyet devlet güvenlik kurumlarında çalışan, SSCB, USSC, diğer Sovyetler Birliği cumhuriyetleri ve bunların türevleri ve isimleri Komünist Parti ile bağlantılı, Ukrayna'da veya belirli idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanlara zulüm edenler (Ukrayna'daki Nazi işgalcilerine direniş ve sınır dışı edilmesiyle veya Ukrayna bilim ve kültürünün gelişmesiyle ilişkili olanlar hariç)

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı tüzel kişiler, siyasi partiler, diğer vatandaş dernekleri, gereklerinin ihlal edilmesi halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde isim ve/veya sembollerle bu Kanunun gereklerine uygun olarak kurucu belgelerini getirmekle yükümlüdürler. Aynı zamanda, bu tür tüzel kişiler, bu Kanuna uygun hale getirilmesi ile ilgili kurucu belgelerde yapılan değişikliklerin devlet tescili sırasında idari harç ödemekten muaftır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembollerini içeren mal ve hizmet işaretleri sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bu Kanun ile mal ve hizmetler için sorumludur.

4. Tüzel kişiler, siyasi partiler ve Kanunun bu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen diğer vatandaş derneklerinin bu Kanunun gereklerine uymamaları halinde, tüzel kişiler hariç olmak üzere, kanunun öngördüğü şekilde faaliyetlerine son verilir. Siyasi partilerin ve diğer derneklerin bu Kanunun gereklerine uymaları için önlemler alınmış olup, bunların bu Kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin kurucu belgelerde yapılan değişikliklerin devlet tarafından tescil edilmesinin imkansızlığı nesnel nedenlerden kaynaklanmaktadır.

5. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimleri destekleyen ve/veya komünist ve/veya Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin sembollerini kullanan yazılı basının kurucuları bu tür propagandaları durdurmak ve/veya yazılı basını yeniden tescil ettirmekle yükümlüdür. Bu tür basılı medyanın kurucuları, yeniden kayıt için kayıt ücreti ödemekten muaftır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay geçtikten sonra yazılı basın kurucularının bu Kanunda belirtilen şartlara uymamaları halinde, matbaa kurucusunun bu Kanunun öngördüğü şekilde yayımı durdurulur. Medya bu Kanuna uymak için önlemler almışsa, bu tür bir yazılı basın nesnel sebeplerden kaynaklanmaktadır.

6. Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, bölgesel, Kiev ve Sivastopol şehri, ilçe devlet idareleri, Kırım Özerk Cumhuriyeti Verkhovna Rada, yerel yönetimler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde öngörülen şekilde Ukrayna'da 1932-1933 Holodomor'unun organizasyonu ve siyasi baskı uygulanmasında yer alan, Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü), daha yüksek makamlarda ve SSCB, USSC, diğer Sovyet ve idari makamlarda (Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilgili durumlar hariç), özerk Sovyet cumhuriyetlerinde, Sovyet devlet güvenlik kurumlarında çalışan, SSCB, USSC, diğer Sovyetler Birliği cumhuriyetleri ve bunların türevleri ve isimleri Komünist Parti ve Ukrayna'da veya belirli idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması ile bağlantılı, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanlara zulüm edenler (Ukrayna'daki Nazi işgalcilerine direniş ve sınır dışı edilmesiyle veya Ukrayna bilim ve kültürünün gelişmesiyle ilişkili olanlar hariç) kişilere dair heykellerin ve anıtların sökülecektir ve ayrıca isimleri komünist totaliter rejimin sembollerini içeren diğer coğrafi nesnelerin yanı sıra şehirlerde, meydanlarda, bulvarlarda, sokaklardaki alanları yeniden adlandırmak için öngörülen şekilde, sokaklar, meydanlar, bentler, köprüler, yerleşim yerlerinin diğer toponimi nesnelerinin ismi değişecektir.

Bu fıkranın birinci fıkrasında belirtilen süre içinde köy, kasaba, belediye meclisi bu Kanunda gösterilen şekilde şehir, meydan, bulvar, sokak, ara sokak, araba yolu, cadde, meydan, meydan gibi alanların adlarının değiştirilmesine karar vermemişse, adları komünist totaliter rejimin sembollerini içeren yerleşim yerlerinin toponiminin diğer nesneleri, bentler, köprüler veya diğer nesneler, bir emir şeklinde böyle bir karar ilgili köy, kasaba, belediye başkanı (veya yetkili bir kişi) tarafından verilir. Bu durum maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren üç ay içinde olur. Böyle bir emir, bu Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen şartlar dikkate alınarak Ukrayna Hukuku "Bireylerin İsimlerinin (Takma İsimler), Yıldönümlerinin ve Tatillerin, Tarihsel Olayların İsimlerinin ve Tarihlerinin Tüzel Kişilerinin ve Nesnelerinin Mülkiyetine İlişkin", halkın önerileri, bilim adamları ve Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün tavsiyeleri ile kabul edilir.

Bu fıkranın birinci fıkrasında belirtilen süre içinde, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Verkhovna Rada'sı, yerel yönetimler (bölge, ilçe, köy, kasaba, belediye meclisleri) bu Kanunda öngörülen şekilde isimlerin yeniden adlandırılmasına karar vermediyse, komünist totaliter rejimin sembollerini içeren coğrafi nesnelerin, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından bu paragrafın ilk paragrafında belirlenen sürenin sonundan itibaren hesaplanan üç ay içinde bir karar şeklinde bir karar alınır. Böyle bir emir, bu Kanunla belirlenen şartlar, Ukrayna "Coğrafi İsimler Hakkında" Kanunun 5. Maddesi, halkın, bilim adamlarının önerileri ve Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün tavsiyeleri dikkate alınarak kabul edilir.

Bu fıkranın ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde köy, kasaba, belediye başkanı (veya kanuna göre yetkilerini kullanan kişi) bu Kanunda gösterilen şekilde karar vermemişse; adları komünist totaliter rejimin sembollerini içeren şehirlerde, meydanlarda, bulvarlarda, sokaklarda, ara sokaklarda, araba yollarında, bulvarlarda, meydanlarda, meydanlarda, setlerde, köprülerde veya yerleşim yerlerinin diğer nesnelerinde semtlerin yeniden adlandırılması için bir emir, bu tür yeniden adlandırma bölgesel devlet idaresi başkanının emriyle (veya yetkili bir kişi) yürütülür. Bölgesel devlet idaresi başkanı (veya yetkilerini kanuna uygun olarak kullanan kişi) bu fıkranın ikinci fıkrasında belirtilen sürenin sonundan itibaren hesaplanan üç ay içinde bu talimatı vermekle yükümlüdür. Böyle bir emir, Ukrayna "Tüzel Kişilere ve Kişilerin İsimlerinin (Takma Adların) Mülkiyetine İlişkin Nesnelerin, Yıldönümlerinin ve Tatillerin, Tarihsel Olayların İsimlerinin ve Tarihlerinin Atamasıyla İlgili " Kanunu tarafından belirlenen gereklilikler dikkate alınarak, halkın önerileri, bilim adamları ve Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün tavsiyeleri ile kabul edilir.

Bu fıkranın birinci fıkrasında belirtilen süre içinde köy, kasaba, belediye meclisi, Ukrayna'da 1932-1933 Holodomor'unun organizasyonu ve siyasi baskı uygulanmasında yer alan, Komünist Parti'de (bölge komitesi sekreteri ve üstü), daha yüksek makamlarda ve SSCB, USSC, diğer Sovyet ve idari makamlarda (Ukrayna bilim ve kültürünün gelişimi ile ilgili durumlar hariç), özerk Sovyet cumhuriyetlerinde, Sovyet devlet güvenlik kurumlarında çalışan, SSCB, USSC, diğer Sovyetler Birliği cumhuriyetleri ve bunların türevleri ve isimleri Komünist Parti ve Ukrayna'da veya belirli idari-bölgesel birimlerde Sovyet gücünün kurulması ile bağlantılı, XX. yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katılanlara zulüm edenler (Ukrayna'daki Nazi işgalcilerine direniş ve sınır dışı edilmesiyle veya Ukrayna bilim ve kültürünün gelişmesiyle ilişkili olanlar hariç) kişilere adanmış heykellerin, anıtların bu Kanunda öngörülen şekilde sökülmesine karar vermezse, ilgili köy, kasaba, belediye başkanı (veya yetkilerini kullanan bir kişi) tarafından sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde bir emir şeklinde karar verilir.

Bu tür söküm, ilgili bölgesel devlet idaresi başkanının (veya yetkilerini kanuna uygun olarak kullanan bir kişinin) emriyle gerçekleştirilir. Bölge devlet idaresi başkanı (veya kanuna uygun olarak yetkilerini kullanan kişi), bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sürenin sonundan itibaren üç ay içinde bu tür bir söküm emrini kabul etmek zorundadır.

7. Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, bölgesel, Kiev ve Sivastopol şehri, ilçe devlet idareleri, yerel yönetimler, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde öngörülen şekilde kamuya açık oturumlar düzenleyecek ve Verkhovna Rada'ya teklif sunmak için Ukrayna'nın, adları komünist totaliter rejimin sembollerini içeren yerleşim yerlerini ve yerleşim alanlarını yeniden adlandıracaktır.

8. Kanunun bu maddesinin 7. fıkrasında belirtilen süre içinde, adları komünist totaliter rejimin sembollerini içeren yerleşim yerlerinin ve bölgelerin yeniden adlandırılması önerileri Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sına sunulmamışsa, Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı, Kanunun bu maddesinin 7. paragrafında belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren üç ay içinde, komünist totaliter rejimin sembollerini içeren yerleşim yerlerinin ve bölgelerin Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kiev ve Sivastopol şehir devlet yönetimleri, yerel yönetimler ve Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün tavsiyeleri ile yeniden adlandırılmasına karar verir.

9. Ukrayna Bakanlar Kurulu, bu Kanunun uygulanması için uygun koşulları yaratmak amacıyla:

1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlemelerini bu Kanuna uygun hale getirir;
2) Bu Kanunun uygulanması için diğer önlemleri alır.

10. Ukrayna Cumhurbaşkanına, Ukrayna'daki komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kurbanlarının anısını korumak için "Komünist ve Nasyonal Sosyalist (Nazi) Totaliter Rejimlerin Kurbanlarını Anma Günü'nü kurmasını tavsiye eder.

11. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini bu Kanuna uygun hale getirmesini Ukrayna Cumhurbaşkanına tavsiye eder.

Ukrayna Cumhurbaşkanı P. POROSHENKO
Kiev
9 Nisan 2015
№ 317-VIII

Kaynak: "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". zakon.rada.gov.ua. 1 Ocak 2020. 20 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2022. 
Telif durumu:

  Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Ukrayna Telif Hakları ve İlgili Hakları Yasası'nın 10. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Telif hakkı koruması şunları içermez:

a) Günlük basında yer alan sıradan haberler niteliğindeki haberler veya güncel olaylar;
b) Halk sanatı (folklor);
c) Resmi makamlar tarafından yetkileri dahilinde düzenlenen siyasi, yasal, idari nitelikteki resmi belgeler (kanunlar, kararnameler, kararlar, mahkeme kararları, devlet standartları vb.) ve resmi tercümeleri;
d) Ukrayna'nın devlet sembolleri, devlet ödülleri; kamu makamlarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askerî oluşumların sembol ve işaretleri; bölgesel derneklerin sembolleri; işletme, kurum ve kuruluşların sembol ve işaretleri;
e) Özgünlük kriterlerini karşılamayan ve nevi şahsına münhasır haklara (özel hak) tabi araç tarifeleri, TV ve radyo programları, telefon rehberleri ve benzeri diğer veri tabanları.
Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.