İçeriğe atla

Trablus Antlaşması

Vikikaynak, özgür kütüphane
Türkçe'ye çevir Bu sayfanın veya bölümün Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir.

İlgili sayfayı/bölümü Türkçe'ye çevirerek Vikikaynak'a katkıda bulunabilirsiniz.

Madde 1 From the date of the Present Treaty there shall subsist a firm and Sincere Peace and Amity between the President and Citizens of the United States of North America and Hassan Bashaw Dey of Algiers his Divan and Subjects the Vessels and Subjects of both Nations reciprocally treating each other with Civility Honor and Respect İbtida ki faslın kavi u kararı oldur ki işbu 1210 senesinde hala Merikan Ceziresi Eyaletlerine mutasarrıf dostumuz Corco Vaşinto (George Washington) her biri zebtinam Merika Hakimi ile ocağımız Mahruse-i Cezair-i Garbta Sahib-i Devlet olan Saadetlü Hasan Paşa (Cezayir Dayısı Hasan Paşa) -yesserellahü ma yezid vema yeşa- Hazretlerinin rey ve Asker-i Mansure Ağası ve Kul Kethüdası ve sair Erbab-ı Divan ve cümle Asakir-i Mansure ve Canibinin reayaları ittifakıyla bu sulh ve selahımız ve metin ve muhkem olub sabit olmuştur. Ba'del yevm sulhümüze muhalif ve mugayir ve fasid idicek bir söz kalmamış. Vesselam Tahriren Fi 21 Safer, Sene 1210.
Madde 2 All Vessels belonging to the Citizens of the United States of North America Shall be permitted to enter the Different ports of the Regency to trade with our Subjects or any other Persons residing within our Jurisdiction on paying the usual duties at our Custom-House that is paid by all nations at Peace with this Regency observing that all Goods disembarked and not Sold here shall be permitted to be reimbarked without paying any duty whatever either for disembarking or embarking all naval & Military Stores Such as Gun-Powder Lead Iron Plank Sulphur Timber for building far pitch Rosin Turpentine and any other Goods denominated Naval and Military Stores Shall be permitted to be Sold in this Regency without paying any duties whatever at the Custom House of this Regency. İkinci faslın kavi u kararı oldur ki Merikan Hakimi dostumuzun gemileri gerek büyük ve gerek küçük ve kezalik anların hükmünde olan reayasının gemileri Mahruse-i Cezayir iskelesi veyahut taht hükmünde olan iskelelere varurlar ise adet-i kadim üzere rızklarından ötürü sattıklarında sair İngiliz ve Felemenk sevid bazerkanlarının vire geldüği ve anlara akdolunan gümriği 100 guruşta beş guruş gümrük alına. Ziyade taleb olunmaya. Ve bir dahi budur ki satılmayan rızkların yine gemiye koyup götürmek murad ettiklerinde bir kimesne anlardan bir şey talep itmeye. Ve mezkur iskelelerde bir kimesne anları incidüb alıkomayalar. Vesselam. Tahriren fi 21 Safer 1210.
Madde 3 The Vessels of both Nations shall pass each other without any impediment or Molestation and all Goods monies or Passengers of whatsoever Nation that may be on board of the Vessels belonging to either Party Shall be considered as inviolable and shall be allowed to pass unmolested. Üçüncü faslın kavi u kararı oldur ki Merikan Hakimi dostumuzun gerek korsan ve gerek bazargan ve gerek Cezayir'in korsan ve bazargan gemileri ruy-i deryada birbirlerine rastgelüb buluştuklarında aramaktan ve birbirlerin incitmekten beri olup rivayet ve hürmet ile birbirlerinden yollarına gitmeden bir kimesneye mani olmaya. Ve biri dahi budur ki içlerinde herkangı cins olursa olsun yolcu oldukta rızkları ve malları ve eşyalarıyla her ne canibe giderler ise birbirin incidüb bir şeylerin almaya ve bir yere götürmeyeler ve eğtendürmeyeler ve hiçbir vecihle birbirlerine zarar u ziyan itmeyeler. Vesselam. Tahriren fi 21 Safer 1210.
Madde 4 All Ships of War belonging to this regency on meeting with Merchant Vessels belonging to Citizens of the United States shall be allowed to Visit them with two persons only beside the rowers these two only permitted to go on board said vessel without obtaining express leave from the commander of said Vessel who shall compare the Pass-port and immediately permit said Vessel to proceed on her Voyage unmolested All Ships of War belonging to the United States of North America on meeting with an Algerine Cruiser and Shall have seen her pass port and Certificate from the Consul of the United States of North America resident in this Regency shall be permittd to proceed on her cruise unmolested no Pass-port to be Issued to any Ships but such as are Absolutely the Property of Citizens of the United States and Eighteen Months Shall be the term allowed for furnishing the Ships of the United States with Pass-ports. Bu naipliğe ait olan tüm Savaş Gemileri, Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarına ait Ticari Gemilerle buluştuğunda, bunları yalnızca kürekçilerin yanında iki kişiyle ziyaret etmelerine izin verilecektir; bu iki kişinin, komutandan açık izin almadan söz konusu gemiye binmesine izin verilecektir. Adı geçen Geminin, Pasaportunu karşılaştıracak ve adı geçen Geminin, bir Cezayir Kruvazörü ile buluştuğunda Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Tüm Savaş Gemileri tarafından rahatsız edilmeden Yolculuğuna devam etmesine derhal izin verecek ve onun geçiş limanını ve Sertifikasını Bu Naiplik'te ikamet eden Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Konsolosunun, rahatsız edilmeden yolculuğuna devam etmesine izin verilecektir. Hiçbir Gemiye Pasaport Verilemez, Ancak Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarının Mülkiyeti Olanlar ve Onsekiz Aylık Pasaportlar, Amerika Birleşik Devletleri Gemilerine Pasaportların sağlanması için tanınan süre.
Madde 5 No Commander of any Cruiser belonging to this Regency shall be allowed to take any person of whatever Nation or denomination out of any Vessel belonging to the United States of North America in order to Examine them or under presence of making them confess any thing desired neither shall they inflict any corporal punishment or any way else molest them. Bu Naipliğe ait herhangi bir Kruvazörün Komutanının, hangi milletten veya mezhepten olursa olsun herhangi bir kişiyi, incelemek amacıyla Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne ait herhangi bir Gemiden almasına veya onlara istenen herhangi bir şeyi itiraf ettirmesinin huzurunda almasına izin verilmeyecektir. herhangi bir bedensel cezaya neden olurlar veya herhangi bir şekilde onları taciz ederler.
Madde 6 If any Vessel belonging to the United States of North America shall be Stranded on the Coast of this Regency they shall receive every possible Assistance from the Subjects of this Regency all goods saved from the wreck shall be Permitted to be Reimbarked on board of any other Vessel without Paying any Duties at the Custom House. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne ait herhangi bir Gemi bu Naipliğin Kıyısında Karaya Kalırsa, bu Naipliğin Tebaalarından mümkün olan her türlü Yardımı alacaklardır, enkazdan kurtarılan tüm malların başka herhangi bir Gemiye yeniden gemiye binmesine izin verilecektir. Gümrük Dairesi'nde herhangi bir Görev Ödemeden.
Madde 7 The Algerines are not on any presence whatever to give or Sell any Vessel of War to any Nation at War with the United States of North America or any Vessel capable of cruising to the detriment of the Commerce of the United States. Cezayirliler, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri ile Savaşan herhangi bir Ülkeye herhangi bir Savaş Gemisini veya Amerika Birleşik Devletleri Ticaretine zarar verecek şekilde seyir yapabilecek herhangi bir Gemiyi vermek veya Satmak için herhangi bir mevcudiyette değildir.
Madde 8 Any Citizen of the United States of North America having bought any Prize condemned by the Algerines shall not be again captured by the Cruisers of the Regency then at Sea altho they have not a Pass-Port a Certificate from the Consul resident being deemed Sufficient untill such time they can procure such Pass-Port. Cezayirliler tarafından mahkûm edilen herhangi bir Ödülü satın alan herhangi bir Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı, Konsolos mukimi tarafından yeterli görülen bir Pasaport-Liman Sertifikasına sahip olmasa bile, Denizdeyken Naiplik Kruvazörleri tarafından tekrar ele geçirilmeyecektir. Böyle bir Pass-Port'u temin edebilecekleri zaman.
Madde 9 If any of the Barbary States at War with the United States of North America shall capture any American Vessel & bring her into any of the Ports of this Regency they shall not be Permitted to sell her but Shall depart the Port on Procuring the Requisite Supplies of Provision. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri ile Savaşan Berberi Devletlerden herhangi biri, herhangi bir Amerikan Gemisini ele geçirir ve onu bu Naipliğin Limanlarından herhangi birine getirirse, onu satmasına İzin verilmeyecek, ancak Gerekli Malzemeyi Tedarik Etmek üzere Limandan ayrılacaktır. Karşılık.
Madde.10 Any Vessel belonging to the United States of North America, when at War with any other Nation shall be permitted to send their Prizes into the Ports of the Regency have leave to Dispose of them with out Paying any duties on Sale thereof All Vessels wanting Provisions or refreshments Shall be permitted to buy them at Market Price. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne ait herhangi bir Geminin, başka bir Ulusla Savaş halindeyken Ödüllerini Naiplik Limanlarına göndermesine izin verilecektir, Satışta herhangi bir vergi ödemeden bunları Elden Çıkarma iznine sahiptir. Erzak isteyen tüm Gemiler veya İçeceklerin Piyasa Fiyatı üzerinden satın alınmasına izin verilecektir.
Madde 11 All Ships of War belonging to the United States of North America on Anchoring in the Ports of ye Regency shall receive the Usual presents of Provisions & Refreshments Gratis should any of the Slaves of this Regency make their Escape on board said Vessels they shall be immediately returned no excuse shall be made that they have hid themselves amongst the People and cannot be found or any other Equivocation. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan ve Naiplik Limanlarına demirleyen tüm Savaş Gemileri, bu Naipliğin Kölelerinden herhangi birinin söz konusu Gemilerde Kaçış yapması durumunda, Olağan Erzak ve İkram hediyelerini ücretsiz olarak alacaktır; bunlar derhal iade edilecektir. Kendilerini Halk arasında sakladıkları ve bulunamadıkları veya başka bir Kaçamak için hiçbir mazeret gösterilmeyecektir.
Madde 12 No Citizen of ye United States of North America shall be Oblidged to Redeem any Slave against his Will even Should he be his Brother neither shall the owner of A Slave be forced to Sell him against his Will but All Such agreements must be made by Consent of Parties. Should Any American Citizen be taken on board an Enemy-Ship by the Cruisers of this Regency having a Regular pass-port Specifying they are Citizens of the United States they shall be immediately Sett at Liberty. on the Contrary they having no Passport they and their Property shall be considered lawfull Prize as this Regency Know their friends by their Passports. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir Vatandaşı, Kendi Kardeşi olsa bile, herhangi bir Köleyi Kendi İradesi Dışında Kurtarmak Zorunda Değildir ve Bir Kölenin sahibi, Kendi İradesi dışında onu Satmaya zorlanmayacaktır ancak Tüm Bu tür anlaşmalar, Kölenin Rızası ile yapılmalıdır. Partiler. Herhangi bir Amerikan Vatandaşı, bu Naipliğin Kruvazörleri tarafından, Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı olduklarını belirten Normal bir pasaporta sahip bir Düşman Gemisine alınırsa, derhal Özgürlüğe kavuşturulacaktır. Aksine, Pasaportları olmayanlar ve Mülkleri, bu Naiplik'in arkadaşlarını Pasaportlarından tanıdığı için yasal Ödül olarak kabul edilecektir.
Madde 13 Should any of the Citizens of the United States of North America Die within the Limits of this Regency the Dey & his Subjects shall not Interfere with the Property of the Deceased but it Shall be under the immediate Direction of the Consul unless otherwise disposed of by will Should their be no Consul, the Effects Shall be deposited in the hands of Some Person worthy of trust untill the Party Shall Appear who has a Right to demand them, when they Shall Render an Account of the Property neither Shall the Dey or Divan Give hinderence in the Execution of any Will that may Appear. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarından herhangi birinin bu Naiplik Sınırları dahilinde ölmesi halinde, Dey ve Tebaası Merhumun Mallarına Müdahale etmeyecektir ancak vasiyetname ile aksi yönde bir tasarruf yapılmadıkça, Konsolosun derhal Talimatı altında olacaktır. Konsolos olmadıkları takdirde, emanetler, onları talep etmeye hakkı olan taraf ortaya çıkıncaya kadar, emanetler güvene layık bir kişinin eline bırakılacaktır, mülkün hesabını verecekleri zaman ne dey ne de divan engel olmayacaktır. Ortaya çıkabilecek herhangi bir Vasiyetin İcrasında.
Madde 14 No Citizen of the United States of North America Shall be oblidged to purchase any Goods against his will but on the contrary shall be allowed to purchase whatever it Pleaseth him. the Consul of the United States of North America or any other Citizen shall not be answerable for debts contracted by any one of their own Nation unless previously they have Given a written Obligation so to do. Shou'd the Dey want to freight any American Vessel that may be in the Regency or Turkey said Vessel not being engaged, in consequence of the friendship subsisting between the two Nations he expects to have the preference given him on his paying the Same freight offered by any other Nation. Hiçbir Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı, iradesi dışında herhangi bir Mal satın almak zorunda kalmayacak, aksine, istediği her şeyi satın almasına izin verilecektir. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Konsolosu veya başka bir Vatandaş, daha önce yazılı bir Yükümlülük vermediği sürece, kendi Uluslarından herhangi birinin sözleşmeye girdiği borçlardan sorumlu olmayacaktır. Dey, Naiplik'te veya Türkiye'de bulunan herhangi bir Amerikan Gemisine yük taşımak isterse, iki ülke arasındaki dostluğun bir sonucu olarak, teklif edilen aynı navlun ödemesi konusunda kendisine tercih verilmesini bekler. başka herhangi bir ulus tarafından.
Madde 15 Any disputes or Suits at Law that may take Place between the Subjects of the Regency and the Citizens of the United States of North America Shall be decided by the Dey in person and no other, any disputes that may arise between the Citizens of the United States, Shall be decided by the Consul as they are in Such Cases not Subject to the Laws of this Regency. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Madde 16 Should any Citizen of the United States of North America Kill, wound or Strike a Subject of this Regency he Shall be punished in the Same manner as a Turk and not with more Severity should any Citizen of the United States of North America in the above predicament escape Prison the Consul Shall not become answerable for him. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Madde 17 The Consul of the United States of North America Shall have every personal Security given him and his houshold he Shall have Liberty to Exercise his Religion in his own House all Slaves of the Same Religion shall not be impeded in going to Said Consul's House at hours of Prayer the Consul shall have liberty & Personal Security given him to Travil where ever he pleases within the Regency. he Shall have free licence to go on board any Vessel Lying in our Roads when ever he Shall think fitt. the Consul Shall have leave to Appoint his own Drogaman & Broker. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Madde 18 Should a War break out between the two Nations the Consul of the United States of North America and all Citizens of Said States Shall have leave to Embark themselves and property unmolested on board of what Vessel or Vessels they Shall think Proper. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Madde 19 Should the Cruisers of Algiers capture any Vessel having Citizens of the United States of North America on board they having papers to Prove they are Really so they and their property Shall be immediately discharged and Shou'd the Vessels of the United States capture any Vessels of Nations at War with them having Subjects of this Regency on board they shall be treated in like Manner. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Madde 20 On a Vessel of War belonging to the United States of North America Anchoring in our Ports the Consul is to inform the Dey of her arrival and She shall be Saluted with twenty one Guns which she is to return in the Same Quanty or Number and the Dey will Send fresh Provisions on board as is Customary, Gratis. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Madde 21 The Consul of ye United States of North America shall not be required to Pay duty for any thing he brings from a foreign Country for the Use of his House & family. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Madde 22 Should any disturbance take place between the Citizens of ye United States & the Subjects of this Regency or break any Article of this Treaty War shall not be Declared immediately but every thing shall be Searched into regularly. the Party Injured shall be made Repairation. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
On the 21st of ye Luna of Safer 1210 corrisponding with the 5th September 1795 Joseph Donaldson Junr on the Part of the United States of North America agreed with Hassan Bashaw Dey of Algiers to keep the Articles Contained in this Treaty Sacred and inviolable which we the Dey & Divan Promise to Observe on Consideration of the United States Paying annually the Value of twelve thousand Algerine Sequins (1) in Maritime Stores Should the United States forward a Larger Quantity the Over-Plus Shall be Paid for in Money by the Dey & Regency any Vessel that may be Captured from the Date of this Treaty of Peace & Amity shall immediately be deliver'd up on her Arrival in Algiers. Türkçeye çevrilmesi gerekiyor
Sign'd VIZIR HASSAN BASHAW

JOSEPH DONALDSON Jun

Kaynakça[değiştir]