Türk Ceza Kanunu/İkinci Kitap

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türk Ceza Kanunu İkinci Kitap: Özel Hükümler
Kısım Bölüm Maddeler
Birinci Kısım - Uluslararası Suçlar Birinci Bölüm - Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar 76-78
İkinci Bölüm - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 79-80
İkinci Kısım - Kişilere Karşı Suçlar Birinci Bölüm - Hayata Karşı Suçlar 81-85
İkinci Bölüm - Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 86-93
Üçüncü Bölüm - İşkence ve Eziyet 94-96
Dördüncü Bölüm - Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli 97-98
Beşinci Bölüm - Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma 99-101
Altıncı Bölüm - Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 102-105
Yedinci Bölüm - Hürriyete Karşı Suçlar 106-124
Sekizinci Bölüm - Şerefe Karşı Suçlar 125-131
Dokuzuncu Bölüm - Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 132-140
Onuncu Bölüm - Malvarlığına Karşı Suçlar 141-169
Üçüncü Kısım - Topluma Karşı Suçlar Birinci Bölüm - Genel Tehlike Yaratan Suçlar 170-180
İkinci Bölüm - Çevreye Karşı Suçlar 181-184
Üçüncü Bölüm - Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 185-196
Dördüncü Bölüm - Kamu Güvenine Karşı Suçlar 197-212
Beşinci Bölüm - Kamu Barışına Karşı Suçlar 213-222
Altıncı Bölüm - Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar 223-224
Yedinci Bölüm - Genel Ahlaka Karşı Suçlar 225-229
Sekizinci Bölüm - Aile Düzenine Karşı Suçlar 230-234
Dokuzuncu Bölüm - Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 235-242
Onuncu Bölüm - Bilişim Alanında Suçlar 243-246
Dördüncü Kısım - Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler Birinci Bölüm - Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 247-266
İkinci Bölüm - Adliyeye Karşı Suçlar 267-298
Üçüncü Bölüm - Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar 299-301
Dördüncü Bölüm - Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 302-308
Beşinci Bölüm - Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 309-316
Altıncı Bölüm - Milli Savunmaya Karşı Suçlar 317-325
Yedinci Bölüm - Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 326-339
Sekizinci Bölüm - Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar 340-343
Dokuzuncu Bölüm - Son Hükümler 344-345