Türk Ceza Kanunu

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
12 Ekim 2004
Sayı: 25611
Resmî Gazete

KANUN
Türk Ceza Kanunu
Kanun No. 5237

Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004

 


Kitap Kısım Bölüm Madde
Birinci Kitap
Genel Hükümler
Birinci Kısım
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
Birinci Bölüm - Temel İlkeler ve Tanımlar 1 - 6
İkinci Bölüm - Kanunun Uygulama Alanı 7 - 19
İkinci Kısım
Ceza Sorumluluğunun Esasları
Birinci Bölüm - Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir 20 - 23
İkinci Bölüm - Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 24 - 34
Üçüncü Bölüm - Suça Teşebbüs 35 - 36
Dördüncü Bölüm - Suça İştirak 37 - 41
Beşinci Bölüm - Suçların İçtimaı 42 - 44
Üçüncü Kısım
Yaptırımlar
Birinci Bölüm - Cezalar 45 - 52
İkinci Bölüm - Güvenlik Tedbirleri 53 - 60
Üçüncü Bölüm - Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 61 - 63
Dördüncü Bölüm - Dava ve Cezanın Düşürülmesi 64 - 75
İkinci Kitap
Özel Hükümler
Birinci Kısım
Uluslararası Suçlar
Birinci Bölüm - Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar 76 - 78
İkinci Bölüm - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 79 - 80
İkinci Kısım
Kişilere karşı suçlar
Birinci Bölüm - Hayata Karşı Suçlar 81 - 85
İkinci Bölüm - Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 86 - 93
Üçüncü Bölüm 94 - 96
Dördüncü Bölüm - Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli 97 - 98
Beşinci Bölüm - Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma 99 - 101
Altıncı Bölüm - Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 102 - 105
Yedinci Bölüm - Hürriyete Karşı Suçlar 106 - 124
Sekizinci Bölüm - Şerefe Karşı Suçlar 125 - 131
Dokuzuncu Bölüm - Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 132 - 140
Onuncu Bölüm - Malvarlığına Karşı Suçlar 141 - 169
Üçüncü Kısım
Topluma Karşı Suçlar
Birinci Bölüm - Genel Tehlike Yaratan Suçlar 170 - 180
İkinci Bölüm - Çevreye Karşı Suçlar 181 - 184
Üçüncü Bölüm - Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 185 - 196
Dördüncü Bölüm - Kamu Güvenine Karşı Suçlar 197 - 212
Beşinci Bölüm - Kamu Barışına Karşı Suçlar 213 - 222
Altıncı Bölüm - Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar 223 - 224
Yedinci Bölüm - Genel Ahlaka Karşı Suçlar 225 - 229
Sekizinci Bölüm - Aile Düzenine Karşı Suçlar 230 - 234
Dokuzuncu Bölüm - Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 235 - 242
Onuncu Bölüm - Bilişim Alanında Suçlar 243 - 246
Dördüncü Kısım
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
Birinci Bölüm - Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 247 - 266
İkinci Bölüm - Adliyeye Karşı Suçlar 267 - 298
Üçüncü Bölüm - Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar 299 - 301
Dördüncü Bölüm - Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 302 - 308
Beşinci Bölüm - Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 309 - 316
Altıncı Bölüm - Milli Savunmaya Karşı Suçlar 317 - 325
Yedinci Bölüm - Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 326 - 339
Sekizinci Bölüm - Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar 340 - 343
Dokuzuncu Bölüm - Son Hükümler 344 - 345

Kaynakça[değiştir]

Kaynak: "Türk Ceza Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 19 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.


ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.