Sovyetler Birliği Devlet Marşı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkçe'ye çevir Bu sayfanın veya bölümün Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir.

Eğer sayfanın Türkçeye çevrilmesi 2 hafta içinde gerçekleşmezse, bu sayfa veya bölüm silinme sürecine girecektir.

1944 versiyonu[değiştir]

Rusça Latin alfabesi

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин - на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

Koro:
Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin veliky nam put' ozaril,
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

Koro:
Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Schast'ya narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

My armiyu nashu rastili v srazhen'yakh,
Zakhvatchikov podlykh s dorogi smetyom!
My v bitvakh reshayem sud'bu pokoleniy,
My k slave Otchiznu svoyu povedyom!

Koro:
Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
Slavy narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

1977 versiyonu[değiştir]

Rusça Türkçe harf çevirisi (transliterasyon)

1.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

2.
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ

3.
В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

ПРИПЕВ

1.
Soyuz neruşimiy respublik svobodnih
Splotila naveki Velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdanniy voley narodov
Yediniy, moguçiy Sovyetskiy Soyuz!

PRİPEV:

Slav'sya, Oteçestvo naşe svobodnoye,
Drujbi narodov nadyojniy oplot!
Partiya Lenina — sila narodnaya
Nas k torjestvu kommunizma vedyot!

2.
Skvoz' grozi siyalo nam solntse svobodi,
İ Lenin velikiy nam put' ozaril,
Na pravoye delo on podnyal narodi,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

PRİPEV

3.
V pobede bessmertnih idey kommunizma
Mi vidim greduşçeye naşey strani,
İ Krasnomu znameni slavnoy Otçizni
Mi budem vsegda bezzavetno verni!

PRİPEV