Sayfa:Sivas Katliamına ilişkin meclis araştırması.pdf/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
Dönem:19
Yasama Yılı:3
 
T.B.M.M.
(S. Sayısı: 369)

2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları İle Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması ve Maddî Zararların Tespiti Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/107, 108, 109, 111, 114)


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3.7.1993


  2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta cereyan eden ve 40'a yakın vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan olayların nedenleri, açmış olduğu yaraların sarılması, sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. Saygılarımızla.

GEREKÇE


  1 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal'ı anmak için yapılan geleneksel toplantıdaki konuşmalar bahane edilerek Cuma Namazı sonrası, bazı güçler tarafından yönlendirildiği açık olan kişilerin saatler süren ve güvenlik güçleri tarafından yeterince müdahale edilmeyen hezeyanları sonrası, akşam saatlerinde Madımak Otelini yakmaları sonucu 40'a yakın insanımızın öldürülmeleri, insan canına duyarlı tüm insanlarımızı yasa boğmuştur.
  Son iki yıldır, bir çok Cuma Namazı sonrası ortaya çıkan lâik cumhuriyet karşıtı görüntüler, ne yazık ki bu defa kana bulanmıştır.
  Düşünce, anlatım ve inanç özgürlükleri demokrasilerin temel noktalarıdır. Parlamenter sistemlerin varlık nedenleridir.
  Ne yazık ki, toplumda derin yaralar açan, dünün etnik kökenli katliamlarını anımsatan Sivas olayını, bazı yetkililer ve siyasetçiler hafife almışlar, yanlış teşhisler koymuşlar; kapalı, izinli meşru toplantıda özgürce ortaya konan bazı düşünceleri katliama neden olarak ortaya koymuşlardır. Bu çok sakat, çok yanlış, demokrasimizi yaralayacak, toplumda inanç ve etnik köken farklılıklarına dayalı bölünmelere neden olacak çok sorumsuz bir tavırdır.
  Hükümetin olayların bastırılmasında basiretsiz davrandığı yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Hükümetin bu tavrı benzeri olayların yarın da tekrarlanmasının zeminini oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenlerle Meclis araştırması ile gerçeklerin ortaya çıkarılmasını zorunlu görüyoruz.