Sayfa:Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber 1.pdf/27

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş

lerinde mücerreb bir zatın yer ime vali tayin ve izamını rica ederim. Ferman."

Aman yarabbim ! Neler olu yordu, milli hayat ne zalim gir­daplara ve talihsizliklere sürüklenmek tehlikesine maruz bulu­nuyordu !

Düşündükçe çıldırmamak kabil değildi.

Mustafa Kemal hakkında bir şüphe

Damat Ferit Paşa'nın bu telgrafının üzerinden hemen bir­ kaç gün geçmemişti ki, şu haber yayıldı :

"Fahri Yaver-i hazret-i şehri yari mirliva Mustafa Kemal Paşa üçüncü ordu müfettişliğine tayin edildi. Paşa, sadrazam Damat Ferit Paşa ve kabine erkanı ile müzakere ve temaslarını bitirir bitirmez vazifesi başına hareket edecektir."

Mustafa Kemal Paşa'yı yakından tanımıyordum. Askeri mu­ vaffakiyetlerinin ve bilhassa Anafartalar'daki büyük zaferinin hayranı idim. Fakat, umumi harp içinde bütün bu muvaffakıyet ve zaferleri gölgelendirildiği gibi, siyasi hüviyet ve şahsiyeti de efkarı umumiyede bütün hususiyetleri ile malum değildi.

Yalan söylemeyi sevmem de, istemem de. Vicdanıma karşı huzur temin etmek için burada açıklamalıyım : Bu haberi alınca, kendi kendime şöyle bir muhakeme yürüttüm : Fahri yaver-i şeh­riyari, Damat paşa hazretlerinden vazife ve talimat alıyor. Ka­bine azası ile temas ve müzakere halinde. O halde, bu paşa da onlardan veya onlara dönmüş olanlardan biri.

Hemen o günlerde Damat Ferit'ten aldığım bir emir de bu muhakememi destekliyordu. Sadrazam tamim telgrafında : Mustafa Kemal Paşa'nın yalnız üçüncü ordu müfettişi olarak vazife ifası ile kalmıyacağını, mıntakasında ve mıntakasına civar bölgelerde bulunan vilayetler valileri ile de muhabereye ve gereğinde emir vermeye salahiyetli bulunduğunu tebliğ ediyordu,

— Ehhh, Hürriyet ve İtilaf Mustafa paşaların, Kiraz Hamdi'lerin, Müşir Zek'ilerin yanına bir de Mustafa Kemal Paşa kattı !

Diyor, üzülüyor ;

—Aman yarabbi sen sabır ver. Deyip hadiselerin gelişmesini bekliyor ve Mustafa Kemal hakkında şüphelerimi muhafaza ediyordum. Hele, Paşa'nın