Sayfa:12 Eylül 1980 RG.pdf/16

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
Sayfa : 16
12 Eylül 1980 — Sayı: 17103
RESMÎ GAZETE  Adana (1) Asliye Ceza Hâkimliğinden:
  Esas No : 1977/50
  Karar No: 1960/68
  Ted. Dik. yaralamaya sebebiyet suçundan sanık 1 — Ahit oğ. 1940 do. Nevzat Urgun, 2 — Nazır oğ. 1949 do. Ali Çalışkan hakkında mahkememizin 11/3/1980 gün ve esas 1977/50 karar 1980/68 sayılı ilâmı ile TOK. nun 459/2, 501 S. K. 5435, 647/4, mad­deleri uyarınca 1 — Nevzat Urgun'un 565 TL. ağır para cezası 2 — Ali Çalışır'ın 847 TL. ağır para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküme verilmiş olup sanığa 7201 sayılı tebligat yasasının 20 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uya­rınca hüküm Resmî Gaezte'de ilânen tebliğine,
  İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su­retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
  İlânen tebliğ olunur. 13663


  Adana (2.) Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
  Esas No: 1976/1029
  Karar No : 1979/1192
  Gümrük Kaçakçılığı suçundan sanık Şeyho oğlu 1949 do. Abdurrahman Özdağ hakkında Mahkememizin 11/12/1979 gün ve Esas 1976/1029 Karar 1979/1192 sayılı ilâmı ile 1918 S. K. 25/3 - son TCK. nun 59 647/4, 1918 S. K. 25 nci maddeleri uyarınca 5 ay hp. 2616 TL. ağır para cezası, Hp. için 3000 TL. ağır para cezasıyla mahkûmiyetine eşyaların müsaderesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 20. maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine,
  İlânın yapıldığı tarihten 16 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su­retinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
  İlânen tebliğ olunur.13662  Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
  E. No: 1978/292
  K. No: 1960/35
  Sanık: Mahmut İkiyek: Şükrü ve Kadriye'den olma 1956 doğ. Siverek İlçesi Helbolos K. 14 H. N. K. evli, 1 çoc. Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi, sabıkasız, Mersin Hamiye Mah. Çataloğlu Sk. 19 numarada oturur.
  Suç: Gizli Cemiyet kurmak, 6136 Sa. Kn. Muh. ve sahte belge düzenlemek
  Suç Tarihi: 17/10/1978
  Tev. Tarihi: 21/10/1978
  Tah. Tarihi: 7/2/1979


  Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda TCK. nun 350/3, 6136 - 1308 Sa. Kn. nun 13 mad. TOK. nun 71. mad. gereğince sonuçta Bir sene bir ay hapis ve 600 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair Mahkememizce verilen gıyabi mahkûmiyet ilâmı sanığın bilinen adresini terk ettiği ve halen bulun­duğu yer ve adresi tesbit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 26, 29, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince ilânen yapılmasına neşri tarihinden itibaren 16 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.13673


BAŞBAKANLIK BASIMEVİ