Sayfa:12 Eylül 1980 RG.pdf/15

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
12 Eylül 1980 — Sayı : 17103
15
RESMÎ GAZETE  İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından
  1980/205
  1980/237
  1980/2876
  Davacı : K. H .
  Sanıklar l — Yıldırm Şahin: Mehmet oğlu 1961 doğ. Konya Bozkır İlçesi hal­kından 2 — Himmet Akın.
  Suç: Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü sağlamak için propaganda yapmak.
  Suç Tr.: 18/7/1979
  Tevkif Tr.: 19/7/1979 (Her iki sanık hk.)
  Tahliye Tr.: 14/8/1979 (Her İki sanık hk.)
  Yukarıda sanıklar hakkında Mahkememize kamu davası açılmış olmakla, dosya üzerinde yapılan tetkikat sonunda:
  Mahkememizden verilen 28/5/1980 tarihli 980/205 - 327 sayılı karar ile 1430 SK nun 13 ve 15. maddesi gereğince davanın İzmir Sıkıyönetimi Askeri Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup, sanıklardan Yıl­dırım Şahin tüm aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hükmün kendisine teb­liği mümkün olamamıştır.
  7201 SK. nun 28. madresi gereğince sanık Yıldırm Şahin'e işbu hükmün Resmî Gazete'de ilân tebliği ile, tebliğ masrafının sanıktan alınmasına, tebliğ tarihinden iti­baren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayı­lacağı oy birliği ile karar verildi.13674 / 3


  1979/433
  980/222
  Davacı: K. H.
  Sanıklar: 1 — Mahmut Esat Beşok, 2 — Enver Er, 3 — Serpil Bayram, 4 —Kemal Bodur, 5 — Ufuk Aydın, 6 — Ersin İleten, 7 — Ahmet Murat Koç, 8 — Yük­sel Erdoğan: Osman oğlu 1955 doğ. Kepsut İlçesi halkından, 9 — Hulusi Akkaya: Ha­san Hüseyin oğlu 1931 doğ. Hadım İlçesinden, 10 — Mahmut Turan Karataş: Muam­mer oğlu 1957 doğ. Konya - Ereğli İlçesinden, 11 — Şuayip Küçükyurt: Hüseyin oğlu 1960 doğ. Konya Ereğli İlçesinden, 12 — Mehmet Ergün, Mustafa oğlu 1956 doğumlu, Aydın İli halkından. 13 — Serdar Deveci, Mehmet Seyit oğlu, 1959 doğumlu Aydın İli halkından, 14 — Deniz Çiçek: Ali kızı 1956 doğumlu, Beyoğlu halkından, 15 — Hüsnü Korkmaz: Hıdır oğlu 1958 doğumlu Tunceli Mazgirt halkından, 16 — Mirsevdi Malay: Nadir oğlu, 1960 doğumlu, Iğdır ilçesi halkından.
  Suç: Komünizm propagandası yapmak vs.
  Suç tarihi: 16/4/1978 vs.
  Yukarıdaki sanıklar hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sorumda;
  Mahkememizden verilen 16/5/1980 tarihli 1979/433 E.: 1980/222 sayılı kararı ile davanın İzmir Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememi­zin görevsizliğine karar verilmiş olup, sanıklar Yüksel Erdoğan, Hulusi Akkaya, Mahmut Türen Karataş, Şuayip Küçükyurt, Mehmet Ergün, Serdar Deveci, Deniz Çiçek, Hüsnü Korkmaz, Mirsevdi Malay'ın bulunamaması nedeni ile işbu gıyabî hükmün kendilerine tebliği mümkün olmadığından, kararın 7201 S. K. nun 28. maddesi gere­ğince Resmî Gazete'de yayınlanmasına, ilân masrafının bu sanıklardan alınmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına karar verildi.13674/4