Sağduyu Tanrısızlığın İlmihali/Özellikle Rahiplerin Çıkarı Üzerine Kurulu Dini Ahlak ve Erdemlerin Saçmalığı Hakkında

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Teolojiye, yani dinbilime göre, erdem nedir? Bize cevap olarak; "İnsanoğlunun işlerinin Allah'ın iradesine uygun olması" deniliyor. Ancak Allah nedir? Kimsenin anlamak yeteneğinde olmadığı ve bundan dolayı, herkesin kendi kafasına göre değiştirdiği, şekil verdiği bir vücut. Allah'ın iradesi (İradetullah) nedir? Allah'ı görmüş ya da Allah tarafından ilham verilmiş insanların, iradetullah olduğunu söyledikleri şey. Allah'ı görmüş olanlar kimlerdir? Sözlerine hemen hemen hiç inanılmayan bağnazlar ya da düzenbazlar ya da açgözlülerdir.

Herkesin başka başka tasarladığı, herkesin kendi tarzına göre birleştirdiği, herkesin kendi mizaç ve çıkarına uydurduğu bir Allah üzerine ahlakı kurmak, kuşkusuz ahlakı insanların atmosferi, istekleri ve hayalgüçleri üzerine bina etmektir. Bu, ahlakı, bütün diğer hüdaların dışında gerçek bir Allah'a ibadet etmekle seçkin olduklarına inanacak bir mezhep ehlinin, bir zümrenin, arabozucu topluluğun, bir partinin fantezileri, kuruntu hayalleri üzerine bina etmektir.

Ahlakı ya da insanın görevlerini ilahi irade üzerine bina etmek; Allah tarafından yalanlanmaktan asla korkmaksızın Allah adına konuşanların iradeleri, kuruntuları, çıkarları üzerine bina etmektir. Her dinde Allah'larının hoşuna giden ya da gitmeyen şeyleri belirlemek hakkına yalnız rahipler sahiptir; kendilerinin hoşuna giden ya da gitmeyen şeyleri bizzat belirleyeceklerinden hiç kuşku yoktur.

Dünyanın bütün dinlerinin emrettiği ve öğütlediği dini inançlar, ibadet yerleri, ahlak ve erdemler, açık bir şekilde, bu dinleri koyanların ya da bunların göstericilerinin gösterişli yaşayışlarını genişletmek ya da gelirlerini, refahlarını artırmak için hesaplanmıştır.1 Dini inançlar karanlıktır, belirsizdir ve korkunçtur. Bu bakımdan, hayalgücünü şaşırtmaya, halka hâkim olmak isteyenlerin iradesine halkı daha çok bağlamaya ve boyun eğdirmeye elverişlidir. Dini törenler ve dinin üretimi, rahiplere servet ve saygı kazandırır. Dini ahlak ve erdemler... Rahiplere, insanın düşünmesini yasaklayan boyun eğdiren bir imandan, esirlerinin boyun eğmesini sağlayan bir beceriksiz sofudan, yani bu rahiplerin çıkarlarından söz edilince, din, ateşli bir çabadan ibarettir. Bütün dini erdemlerin konusu, hiç kuşkusuz din ricalinin çıkarlarından başka bir şey değildir.


1 Firdevsi:

[Farsça metin]

demiştir. "Başkalarının zararında kendi yararlarını ararlar ve dini öne sürerler" anlamındadır. Ebülûlâülma'rî ise:

[Arapça metin]

diyor. Çevirisi şöyledir: "Uyanınız, uyanınız ey yoldan çıkmışlar! Dinleriniz eski adamların hilelerinden bir hiledir. Onlar, bu dinler aracılığıyla dünya malı toplamayı amaçladılar ve bunu elde ettiler. Kendileri öldüler gittiler, ancak bunların koydukları adet devam etti." (A.C.)