SSCB Halk Savunma Komiserliği'nin 227 No'lu Emri

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
EMİR
SSCB Halk Savunma Komiserliği
№ 227
28 Temmuz 1942
Moskova

Düşman, ağır kayıplar gözetmeksizin cepheye yeni güçler gönderiyor ve Sovyetler Birliği'ne derinlemesine nüfuz ediyor, yeni bölgeler ele geçiriyor, şehirlerimizi ve köylerimizi yok ediyor, Sovyet nüfusuna tecavüz ediyor, yağmalıyor ve öldürüyor. Savaş, Don yakınlarındaki Voronej bölgesinde, güneyde ve Kuzey Kafkasya kapılarında devam ediyor. Alman işgalciler Stalingrad'a, Volga'ya nüfuz etti ve ne pahasına olursa olsun petrol ve tahılları için Kuban ve Kuzey Kafkasya'yı ele geçirmek istiyorlar. Düşman, Voroşilovgrad, Starobelsk, Rossoş, Kupyansk, Valuyki, Novoçerkassk, Rostov-na-Donu ve Voronej'in yarısını ele geçirdi. Güney Cephesi birliklerinin bir kısmı, panik çıkartanları takip ederek, Rostov ve Novoçerkassk'i ciddi bir direniş göstermeden ve Moskova'nın emri olmadan kaçtı, sancaklarını utanç verici bir şekilde kapattı.

Kızıl Ordu'yu seven ve ona saygı duyan ülkemiz nüfusunun cesareti bu kapsamda kırılmaya başladı, Kızıl Ordu'ya olan inancını kaybetti, birçoğu halkımızı Alman zalimlerin boyunduruğu altında bıraktığı için Kızıl Ordu'yu lanetledi ve doğuya doğru kaçıyor.

Cephedeki bazı aptal insanlar, çok fazla bölgemiz, çok fazla toprağımız, çok fazla nüfusumuz olduğu ve bu yüzden bizim için her zaman çok ekmek olacağı gerekçesiyle doğuya doğru daha da geri çekilebileceğimiz konusunda kendilerini avutuyorlar.

Cephedeki rezil davranışı haklı çıkarmak istiyorlar. Lakin böyle bir söylenti yanlıştır, sadece düşmanlarımıza yardımcı olur.

Her komutan, Kızıl Ordu askeri ve siyasî komiser, elimizdekilerin sınırsız olmadığını anlamalıdır. Sovyet devletinin toprakları bir çöl değildir, insanlar, işçiler, köylüler, aydınlar, babalarımız, annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız vardır. Düşmanın ele geçirdiği ve ele geçirmeyi amaçladığı SSCB toprakları ekmek ve ordu için diğer ürünlerdir, sanayi için metal ve yakıttır, fabrikalardır, orduya silah ve mühimmat tedarik eden tesislerdir, demiryollarıdır. Ukrayna, Beyaz Rusya, Baltık cumhuriyetleri, Donetsk ve diğer alanların kaybından sonra çok daha az bölge, çok daha az insan, ekmek, metal, bitki ve fabrika vardır. 70 milyondan fazla insan, yılda 800 milyon pounddan fazla ekmek ve yılda 10 milyon tondan fazla metal kaybettik. Artık insan rezervlerinde, ekmek rezervlerinde Almanlar üzerinde hakimiyetimiz yok. Daha fazla geri çekilmek demek, kendimizi bırakmak ve aynı zamanda Anavatanımızı bırakmak demektir.

Bu nedenle durmadan geri çekilme kabiliyetine sahip olduğumuz, çok fazla bölgeye sahip olduğumuz, ülkemizin büyük ve zengin olduğu, büyük bir nüfusun olduğu ve ekmeğin her zaman bol olacağı konusundaki söylemleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu konuşma yanlış ve parazittir, bizi zayıflatır ve düşmana fayda sağlar, eğer geri çekilmeyi bırakmazsak, ekmeksiz, yakıtsız, metalsiz, hammaddesiz, fabrikasız ve tesissiz ve demiryollarımız olmadan var olacağız.

Bunlar bu sonuca yol açar, geri çekilmeyi bitirme zamanı geldi.

Geri adım yok! Şimdi ana sloganımız böyle olmalı.

Kanımızın son kan damlasına kadar Sovyet topraklarının her bir parçasına sarılmak ve her pozisyonumuzu, topraklarımızın her bir metresini, olabildiğince uzun süre savunmak gerekir.

Anavatanımız zor günler yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun düşmanı geri püskürtmek ve parçalamak için durmalıyız. Almanlar panik çıkartanlara gözüktüğü gibi çok güçlü değil. Onlar son güçlerini zorlarlar. Şimdi onların etkilerine dayanmak demek, birkaç ay içinde zaferimizi sağlamak demektir.

Etkiye dayanabilir ve ardından düşmanı batıya geri atabilir miyiz? Evet yapabiliriz, çünkü geri hatlardaki fabrikalarımız ve tesislerimiz iyi durumda ve ordumuz gittikçe daha fazla uçak, tank, topçu ve havan alıyor.

Ne eksikliğimiz var?

Birliklerde, taburlarda, alaylarda, tank birimlerinde ve hava filolarında düzen ve disiplin yoktur. Bu bizim ana eksikliğimizdir. Durumu kurtarmak ve Anavatanımızı korumak istiyorsak, ordumuzda en katı düzeni ve sağlam disiplini sağlamalıyız.

Birimlerin pozisyonlarını terk etmesine izin veren komutanları ve komiserleri hoş görmemiz olanaksızdır. Bazı panik çıkartanların savaş alanındaki durumu belirlemelerini, giderlerken diğer askerleri yanlarında götürmelerini ve cepheyi düşmana açmalarını kabul eden komutanları ve komiserleri hoş görmemiz mümkün değildir.

Panik çıkartanların ve korkakların kökü olduğu yerde kurutulmalıdır.

Bundan böyle her komutan, Kızıl Ordu askeri ve komiser için sağlam bir disiplin yasası gerekli olmalıdır, daha yüksek mevkiden emir almadan tek bir adım bile geri adım atmamalıdır.

Bunlar Anavatanımızın emirleridir.

Bu emri yerine getirmek, topraklarımızı savunmak, Anavatanı kurtarmak, ve nefret edilen düşmanı mahvetmek ve yenmek anlamına gelir.

Kızıl Ordu'nun baskısı altında kış geri çekilmesinden sonra, Alman birlikleri disiplini gevşediğinde, Almanlar disiplinin iyileşmesi için oldukça iyi sonuçlar doğuran ciddi önlemler aldı. Korkaklık veya şaşkınlıktan dolayı disiplin ihlalinden suçlu olan askerlerden 100 ceza taburu kurdular, onları cephenin tehlikeli bölümlerine koydular ve suçlarını kan yoluyla ödemelerini emrettiler. Ayrıca korkaklık veya şaşkınlık yoluyla disiplin ihlallerinden suçlu bulunan komutanlardan oluşan yaklaşık on ceza taburu kurdular, rütbelerinden yoksun bıraktılar, cephenin daha da tehlikeli bölümlerine transfer edildiler oldular ve suçlarını karşılığını ödemelerini emrettiler. Sonunda, özel mangalar oluşturdular, onları kararsız kalan birliklerin arkalarına yerleştirdiler ve izinsiz geri çekilme veya teslim olma girişimi durumunda panik oluşturanların vurulmasını emrettiler. Bildiğimiz gibi, bu önlemler etkili oldu ve şimdi Alman birlikleri kışın savaştıklarından daha iyi savaşıyor. Ve işte, Alman birliklerinin iyi bir disipline sahip olmalarına rağmen, onların Anavatanı korumaya dair yüce amaçları yoktur ve sadece tek bir zorlama amaca sahiplerdir: Başka birinin ülkesini kontrol altına almak. Askerlerimiz tecavüz edilen vatanı korumak için daha yüce amaca sahiptir, böyle bir disipline sahip değildir ve bu yüzden yenilgiye uğrarsınız. Tıpkı büyükanne ve büyükbabalarımız geçmişte düşmanlarını incelemeleri ve zafere ulaşmaları gibi, bizim de düşmanlarımızdan öğrenmemiz gerekmiyor mu?

Bence gereklidir.

Kızıl Ordu Yüksek Genel Merkezi emirleridir:

1. Cephelerdeki askeri konseylere ve her şeyden önce cephe komutanlarına:

a) Birliklerdeki daha doğuya doğru yöneleceğimize ve geri çekebileceğimize ve böyle bir geri çekilmenin zarar vermeyeceğine dair ruh hallerini sağlam bir el ilanı propagandası ile koşulsuz olarak ortadan kaldırın;
b) İşgal altındaki mevzilerden izinsiz birlik çekilmesine izin veren ordu komutanlarını görevlerinden koşulsuz olarak alın ve Cephe komutanlığı emri olmadan onları Askerî Mahkeme Yüksek Komutanlığı'na gönderin;
c) Her Cephede, komutanları, yüksek komutanları veya şaşkınlık nedeniyle disiplini ihlal eden tüm hizmet kollarındaki uygun komiserleri bir ila üç (duruma bağlı olarak) ceza taburundan (800 kişilik) oluşan forma gönderin ve Anavatan'a karşı işledikleri suçların karşılığını kanları yoluyla ödemelerine fırsatı vermek için cephenin daha zor kesimlerine yerleştirin.

2. Cephelerdeki askeri konseylere ve her şeyden önce ordu komutanlarına:

a) Ordu komutanlığı emri olmadan işgal edilmiş mevzilerden birlik çekilmesini kabul eden kolordu ve ordu komutanları ile komiserleri koşulsuz olarak görevden alın ve onları cephelerdeki askerî konseylerin askerî mahkemelerine yönlendirin;
b) Her ordunun sınırları içinde 3 ila 5 iyi silahlı savunma ekibi (her birinde 200 kişiye kadar) oluşturun, onları doğrudan kararsız birliklerin arkasına koyun ve dağınık birliklerdeki panik çıkartanları ve korkakları vurmalarını zorunlu tutun ve böylece birliğin dürüst askerlerinin Anavatan'a olan görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olun;
c) Her ordunun sınırları dahilinde, korkaklık veya şaşkınlıktan dolayı disiplin ihlalinden suçlu bulunan sıradan askerlerin ve düşük rütbeli komutanların yönlendirileceği on adede kadar (duruma bağlı olarak) ceza taburu (her birinde 150 ila 200 kişi) kurun, Anavatan'a karşı işledikleri suçları kanları yoluyla ödeme fırsatı vermek için onları ordunun zor bölümlerine yerleştirin.

3. Kolordu ve tümenlerin komutanlar ve komiserleri;

a) Kolordu veya tümen komutanının emri olmadan birliklerinin haksız yere çekilmesini kabul eden komutanları, alaylardan ve taburlardan koşulsuz olarak uzaklaşın, onlardan nişanlarını ve madalyalarını geri alın ve cephelerdeki askerî konseylerin askerî mahkemelerine yönlendirin;
b) Birimlerin düzenini ve disiplinini güçlendirme işlerinde ordunun savunma birliklerine tüm yardım ve desteği sağlayın.

Bu emir tüm birlikler, süvari filoları, bataryalar, filolar, komutlar ve karargâhlarda okunacaktır.

Halk Savunma Komiseri
Josef Stalin

Telif hakkı[değiştir]

Copyright.svg PD-icon.svg Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1259. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Aşağıda belirtilenler telif hakkına sahip değildir.

  1. Devlet organlarına, belediyelere ve yerel yönetim organlarına ait yasalar, diğer hukuki metinler, mahkeme kararları, yasama, idari ve yargı niteliğindeki diğer materyaller, uluslararası kuruluşların resmî belgeleri ve bunların çevirileri;
  2. Yazarı belli olmayan halk sanatı eserleri (folklor);
  3. Devlet sembolleri ve işaretleri (bayraklar, armalar, banknotlar vb.) ve ayrıca yerel yönetim organlarının sembolleri ve işaretleri;
  4. Tamamen bilgilendirici özelliğe sahip olaylar ve olgular üzerine yapılan haber raporları (günlük haberler, televizyon programları, ulaşım programları vb).

Not: Bu lisans etiketi, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (birlik seviyesi[*]) resmî belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri için de geçerlidir.

Uyarı: Bu lisans etiketi, telif hakkıyla korunan resmi belgelerin taslağı, önerilen resmi sembol ve işaretler için geçerli değildir.


[*] Diğer 14 Sovyet cumhuriyetinin resmi belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri yasal haleflerinin hukukuna tabidir.

Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.