Rusya Halkları Hakları Bildirgesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Rusya Halkları Hakları Bildirgesi

İşçi ve köylülerin Ekim Devrimi, ortak kurtuluş bayrağı altında başladı.

Köylüler kendilerini toprak sahiplerinin gücünden kurtarıyorlar, çünkü artık toprak sahibinin toprak mülkiyeti yok - kaldırıldı. Askerler ve denizciler otokratik generallerin gücünden kurtarılıyor, çünkü generaller bundan sonra seçimle gelecek ve değiştirilecek. İşçiler, kapitalistlerin kaprislerinden ve keyfiyetlerinden kurtuldular, bundan sonra işçilerin fabrikalar üzerinde kontrolü sağlanacak. Gerçek ve uygulanabilir olan her şey nefret prangalarından kurtarılmıştır.

Geriye kalan tek şey, kurtuluşu kesin ve geri dönülmez bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken, özgürlüğü hemen başlatılması gereken keyfi baskı gören ve acı çeken Rusya halklarıdır.

Çarlık döneminde, Rusya halkları sistematik olarak birbirini kışkırttı. Bu politikaların sonuçları biliniyor: bir yandan katliamlar ve pogromlar, diğer yandan halkların köleliği.

Bu utanç verici kışkırtma politikasına geri dönüş yoktur ve olmamalıdır. Bundan sonra, Rusya halklarının gönüllü ve dürüst bir birliği politikası ile değiştirilmelidir.

Emperyalizm döneminde, Şubat Devrimi'nden sonra, iktidarın burjuvazinin eline geçtiği zaman, gizlenmiş bir kışkırtma politikası, Rusya halklarının korkakça güvensizliği, halkların "özgürlüğü" ve "eşitliği" hakkındaki sözlü ifadelerin arkasına saklandı. Böyle bir politikanın sonuçları bilinmektedir: ulusal düşmanlığı güçlendirmek, karşılıklı güveni zedelemek.

Bu değersiz yalan, güvensizlik, suçlama ve provokasyon politikası sona erdirilmelidir. Bundan sonra, Rusya halklarının karşılıklı güvenine yol açan açık ve dürüst bir politika ile değiştirilmelidir.

Ancak böyle bir güven sonucunda Rusya halklarının dürüst ve kalıcı bir ittifakı kurulabilir.

Sadece böyle bir ittifakın sonucu olarak, Rusya halklarının işçileri ve köylüleri, emperyalist-ilhakçı burjuvazinin tüm girişimlerine direnebilecek tek bir devrimci güçte birleşebilirler. Bu ilkelere dayanarak, bu yılın Haziran ayında yapılan ilk Sovyetler kongresi, Rusya halklarının kendi kaderini tayin hakkını serbest bırakma hakkını ilan etti.

Bu yılın Ekim ayında düzenlenen İkinci Sovyetler Kongresi, Rusya halklarının bu devredilemez hakkını daha kesin ve kesin bir şekilde doğruladı.

Bu kongrelerin iradesini yerine getiren Halk Komiserleri Konseyi, aşağıdaki ilkeleri Rusya'nın milliyetleri konusuna dayandırmaya karar verdi:

  1. Rusya halklarının eşitliği ve egemenliği.
  2. Rusya halklarının bağımsız bir devlete ayrılmasına ve oluşumuna kadar kendi kaderini tayin hakkını serbest bırakma hakkı.
  3. Ulusal ve dini imtiyazların ve kısıtlamaların kaldırılması.
  4. Rusya topraklarında yaşayan ulusal azınlıkların ve etnografik grupların serbest gelişimi.

Bundan kaynaklanan özel kararnameler, Milliyetler Komisyonu'nun kurulmasından hemen sonra çözülecektir.


Rusya Cumhuriyeti adına
Milliyet İşleri Halk Komiseri
Josef Cugaşvili-Stalin
Halk Komiserleri Konseyi Başkanı
V. Ulyanov (Lenin)

Telif hakkı[değiştir]

  Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Bu eser Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1259. maddesi uyarınca telif hakkına sahip değildir.

Aşağıda belirtilenler telif hakkına sahip değildir.

  1. Devlet organlarına, belediyelere ve yerel yönetim organlarına ait yasalar, diğer hukuki metinler, mahkeme kararları, yasama, idari ve yargı niteliğindeki diğer materyaller, uluslararası kuruluşların resmî belgeleri ve bunların çevirileri;
  2. Yazarı belli olmayan halk sanatı eserleri (folklor);
  3. Devlet sembolleri ve işaretleri (bayraklar, armalar, banknotlar vb.) ve ayrıca yerel yönetim organlarının sembolleri ve işaretleri;
  4. Tamamen bilgilendirici özelliğe sahip olaylar ve olgular üzerine yapılan haber raporları (günlük haberler, televizyon programları, ulaşım programları vb).

Not: Bu lisans etiketi, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (birlik seviyesi[*]) resmî belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri için de geçerlidir.

Uyarı: Bu lisans etiketi, telif hakkıyla korunan resmi belgelerin taslağı, önerilen resmi sembol ve işaretler için geçerli değildir.


[*] Diğer 14 Sovyet cumhuriyetinin resmi belgeleri, devlet sembolleri ve işaretleri yasal haleflerinin hukukuna tabidir.

Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.