Nutuk/8. bölüm/Sür'atle muntazam ordu ve büyük süvari kütlesi vücuda getirmek, gayr-i muntazam teşkilât fikrini ve siyasetini yıkmak kararı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, 8 Teşrinisani 336’da Fuat Paşa, Ankara’ya geldi. İstikbâl için bizzat istasyonda bulunuyordum. Paşa’yı omzunda bir filinta olduğu halde Kuvâ-yı Milliye kıyafetinde gördüm. Garp Cephesi Kumandanı’nı bu kıyafete rağbet ettiren fikir ve zihniyet cereyânının bütün Garp Cephesi üzerinde ne derece ileri bir tesir yapmış olduğunu anlamak için artık tereddüde mahal kalmamıştı. Onun için Fuat Paşa’ya kısa bir mütâlaadan sonra, yeni alabileceği vazifeyi söyledim. Maa’l-memnuniye kabul etti. Aynı günün gecesi İsmet ve Refet Paşaları davet ederek yeni vaziyet ve vazifelerini kararlaştırdık. Kendilerine verdiğim kat’î direktif: “sür’atle muntazam ordu ve büyük süvari kütlesi vücuda getirmekten” ibaret idi. Bu suretle 336 senesi Teşrinisani’sinin sekizinci günü “gayr-i muntazam teşkilât fikrini ve siyasetini yıkmak kararı” fiil ve tatbik sahasına vaz’ edilmiş oldu.