Nutuk/3. bölüm/Konya Valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, Konya’da vali bulunan Cemal Bey, Ferit Paşa Kabinesi’nin Anadolu’da mühim bir nokta-i istinâdı haline geldi. Konya’da Ordu Müfettişi olan Cemal Paşa’nın İstanbul’a gidip gelememesi, orada bulunan Kolordu Kumandanı Salâhattin Bey’in mütereddidâne tavır ve hareketi ve en nihayet habersiz İstanbul’a çekilip gitmesi, Konya ve havalisini Vali Cemal Bey’in taht-ı hükmünde bırakmıştı. Oraya, maksadı yakından anlamış olan bir zatın gönderilmesine ihtiyaç vardı. Sivas’ta yanımızda bulunan Refet Bey’in gönderilmesi tensîb edildi. Refet Bey hareket etti. Konya’da Heyet-i Temsiliye tarafından bir kumandan gelmekte olduğu haber alınınca, erbâb-ı hamiyet canlanmış, diğer taraftan da Vali Cemal Bey hapishanede ne kadar kanlı katil, mevkûf varsa hepsini çıkarıp teslîh etmiş ve kendisine bir kuvvet yapmak istemişti. Konya ahali-i muhteremesi, bu zelilâne harekete karşı ayaklanarak mukteza-yı hamiyeti ifaya karar vermiş ve bunun farkına varan Cemal Bey, 26 Eylül’de İstanbul’a firâr eylemiştir (Vesika: 107). Halk, belediye dairesinde ictimâ ederek Hoca Vehbi Efendi’yi vali vekâletine tayin etmişti.