Nutuk/20. bölüm/Vesika 75

Vikikaynak, özgür kütüphane
12.9.35

Saat

1.40

Malatyada on beşinci alay kumandanı ilyas beye

  Şimdi mahallinden verilen ma’lumât-ı mevsûka şudur: ingilizlerin elyevm urfada üç yüz, ayıntapta üç yüz elli, maraşta yüz neferleri vardır. Binâenaleyh size bir ingiliz fırkasından bahsedenlerin beyânâtı, vatan ve millet hainlerinin yalanını naklederek maneviyatınızı kırmak, alçaklıktır. Hakikat-i mezkûrenin icap edenlere tefhimi münasip olur.

Mustafa Kemal