Nutuk/20. bölüm/Vesika 72

Vikikaynak, özgür kütüphane
Ankara K. O. 20 kumandan vekâletine

Erzurumda K. 0. 15 kumandanı kâzım paşa hazretlerine

Diyarbekir K. O. 13 kumandanı miralay cevdet beye


  Malatya firârîlerinin 10/11 Eylül gecesini Malatya kurbunda Raka 11/12 gecesini Raka’ya yarım saatlik bir köyde bir aşiret reisinin nezdinde geçirdikleri Malatya’dan haber alınmıştır.

12.9.35
Mustafa Kemal