Nutuk/20. bölüm/Vesika 71

Vikikaynak, özgür kütüphane
Malatya

Zata mahsustur

Sivas’ta K. O. 3 K.  Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinedir.


  Firârî zevât-ı malûmenin 10/11.9.35 gecesini Raka’da geçirdikleri ve 11/12.9.35 gecesini de Raka’nın yarım saat yakınında bir köyde bir aşiret reisinin yanında geçirecekleri anlaşılmakla maruzdur.

1 1.9.335
Alay 15 K. Binbaşı

İlyas