Nutuk/20. bölüm/Vesika 253/c

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

İsmet Beyefendi’ye

Reşit ve Yaver Paşalar tarafından imza edildiği Rauf Beyefendi tarafından istihbâr ve bize de iş’âr kılınan mütarekename mevâdd-ı hafiyesi hakkında Erkân-ı Harbiye Reis-i Sanisi Kâzım Paşa’nın ma’lumâttar oldukları maznundur. Fevzi Paşa’nın nazar-ı dikkatinin celp buyurulması mercûdur.

Mustafa Kemal