Nutuk/20. bölüm/Vesika 250/c

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Tekirdağ Mutasarrıfı Füruzan Bey’den alınan 5.3.36 tarihli şifrenin mahlûlüdür:

C: İstîzâh-ı vâkie çoktan muntazırdım. Bu suretle bendenize de hakk-ı kelâm bahş buyurulmasına teşekkür ve itiraf ederim ki Meclis-i Meb’ûsan’ın ........ ve hükümetin âmâl-i milliye dairesinde teşekkülüne rağmen henüz ............... da İstanbul’da başlıyan bir ahenksizlik mahsûs ve bu halin in’ikâsâtından müteessir olan muhîtimizde bir boşluk mevcuttur. Yoksa .........da hiçbir ihtilâf yoktur. Hâdisât ve vakayii takip ve icâb-ı hamiyeti tatbik hususunda geri kalan .......... olmadığıma başlıca şahit zât-ı samileridir. Maahaza Trakya ...... değildir. Bu havalideki ıttıradsızlık ve tedbirsizlik .......... atılacak bir yanlış hatve neticesinde Ermeni ve Rumların muhâliflere iştirakleriyle Biga hadisesinden daha şedîd ve umumî vakayie sebebiyet verilmiş olur. Sadaret-i uzmânın ta’mîmi malûm. Buna bütün vilâyetin bî-tarafane ...... tebliği de munzam olunca benim gibi mülhak ........ mutasarrıfa vali vekâletinden müstakil livadan maiyyete tenzil edilen ............ mutasarrıftan bu şerâit dahilinde nasıl bir tecellüd beklenilir. Hulâsa dertler çok. Mezûnen Dersaadet’e gidiyorum. Orada fırsat bulursam bizzat gelerek olmazsa avdette bâ-posta tafsilât-ı lâzimeyi arz eylerim.

Tekirdağ Mutasarrıfı
Ali Füruzan