Nutuk/20. bölüm/Vesika 250/a

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Edirne’de Trakya Paşaeli Heyet-i Merkeziyesi’ne

5.1.36 tarihli rapor alındı. Teşkilât-ı müsellahanın tanzim ve tensîki için Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey’e ricâ edildi. Galip Bahtiyar Bey teşrif ettiler. Müdâvele-i efkâr eyledik. Hükümet, Meclis-i Millî bu bâbda bir karar verinceye kadar teşkilât-ı milliye makamâtı arasında cereyân eden telgraf muhhaberâtını servis olarak kabule mecburdur. Muharrerât bi’t-tabi ücrete tâbidir. Arz-ı hürmet eyleriz.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal