Nutuk/20. bölüm/Vesika 243

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

TAMİM

İstanbul’da teşekkül eden bir cemiyet-i fesadiye İngilizlerle müttehiden;

  1. Hükümetin ıskatı ile Ferit Paşa veya emsalinden bir hükümet tesisi.
  2. Meclisin feshi.
  3. Kuvâ-yı Milliye’nin ilgası.
  4. İstanbul’da bir şûrâ-yı hilâfet teşkili.
  5. Bolşeviklik aleyhinde fetva ısdârı.

Hususâtının takarrür ettirildiği tahakkuk etmiş ve Anzavur harekâtı ile beraber İngilizlerin hükümeti tazyik etmeleri mezkûr mukarrerât cümlesinden olduğu İstanbul’dan bildirilmiştir. Arz-ı ma’lumât eyleriz.

İşbu ma’lumâtın heyet-i merkeziyelere de iblâğı ricâ olunur.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal