Nutuk/20. bölüm/Vesika 242/a

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Harbiye, 3.3.36
K. O. 20 K.

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine:

Rahatsızım ve yataktayım. Meb’ûsan’da bulunan Vasıf Bey’den aldığım haberde kabinenin istifa ettiği ve sebeb-i istifanın da İtilâf mümessillerinin İzmir cephesinde Milne hattına çekilmek için verdikleri notayı hükümetin reddetmesi üzerine Bozdağ cephesinde Yunanlıların kuvvetle taarruza geçmeleri olduğu bildiriliyor. Gruptan Celâlettin Bey refakatinde bir heyetin saraya azîmet ettikleri de anlaşıldı. Maksatları İtilâf hükümetlerinin teşebbüslerinden evvel Ferit Paşa’dan gayrı ve Kuvâ-yı Milliye’ce makbul olabilecek bir hükümetin mevki-i iktidara getirilmesini temîn imiş. Netice ma’lûm olunca arz ederim. (Rauf)

Harbiye Seryaveri
Salih