Nutuk/20. bölüm/Vesika 239/a

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Balıkesir’de Fırka 61 Kumandanı Kâzım Beyefendi’ye

C: 28.1.1920

Köprülülü Hamdi Bey’in fedakârâne ve cesurâne hareketle elde eylediği şâyân-ı gıpta muvaffakiyetten mütehassıl teşekkürâtımızın mûmâileyhe tebliğine delâlet buyurulmasını ricâ eder, böyle azîm bir muvaffakiyete sâik olan zât-ı biraderlerini tebrike şitâb eyleriz.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal