Nutuk/20. bölüm/Vesika 206

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

İzmit’te Birinci Fırka Kumandanlığı’na

Yahya Kaptan’ın Tavşancıl’da taht-ı muhasaraya alındığı havadisinin derece-i sıhhati ne mertebededir. Keyfiyet fi’l-hakika bu merkezde ise oradaki İstanbul’dan geldiği bildirilen kıta kumandanına mûmâileyhin bizim adamımız olduğu ve eğer bir kusur ve kabahati varsa tarafımızdan icabının yapılması tabii bulunduğu, hiçbir suretle Yahya Kaptan’ın muhasara ve tevkif edilmesine razı olmadığımızın iş’ârını ve neticenin bize sür’at-i iblâğını ricâ ederiz.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal