Nutuk/20. bölüm/Vesika 156/d

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Amasya’da Fırka 5 Kumandanlığı’na

C: 14.10.35 şifreye Heyet-i Temsiliye’ye:

Siyaset-i dahiliyemiz hakkındaki esâsât kongrelerde hemen aynen takrir edilmiştir. Erzurum hakkında kat’iyen bir milis ordusu kabul edilmeyerek mutlaka daimî bir ordu ibkası ve bu ordunun mevcudu ne olursa olsun mevcut kadroların azaltılmamasıdır. Civar hükûmâtın daimî orduları bulunması jandarma ve gönüllü bir vaziyet olduğu [takdirde] memleketin vüs’ati ile mütenasib mevcuda bâliğ olamaması mutlaka daimî ordunun kuvvetü’z-zahr olmasına ihtiyaç gösterir. Bundan başka her sene mühim miktarda yirmi yaşındaki gencin oldukça talim ve terbiye görmesi de maarif-i umumiyemiz hesabına bir kârdır, arz eylerim.

K. O. 15 Kumandanı
Kâzım Karabekir