Nutuk/20. bölüm/Vesika 152

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

On Beşinci Kolordu Kumandanlığı’na
Amasya’da Beşinci Fırka Kumandanlığı’na
Diyarbekir’de On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’na
Ankara’da Yirminci Kolordu Kumandanlığı Vekâleti’ne
Konya’da On İkici Kolordu Kumandanlığı Vekâleti’ne
Balıkesir’de On Dördüncü Kolordu Kumandanlığı Vekâleti’ne
Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanlığı’na

Kıtaattan vâki olan müracaat üzerine Nigehbân-ı Askerî ismindeki cemiyet-i fesadiyenin lağvı ile müsebbibleri hakkında takibat icrası Harbiye Nâzırı Paşa Hazretlerinden ricâ edilmişti. Alınan cevapta bunun kat’î ve mukarrer olduğu bildirilmiş olmakla ordunun şeref ve haysiyeti namına pek mühim olan nezaret-i müşarünileyhânın bu kararı arz olunur.

Mustafa Kemal